Rödkallen, Luleå (BD)

Rödkallen är en ö i yttersta havsbandet i Lule skärgård.
Rödkallen är känd för sitt fiske, framför allt strömmingsfiske, sedan medeltiden.
Omkring år 1800 uppfördes ett kapell på ön och under seklet fick ön också en lotsplats. 1872 byggdes en 21,4 meter hög fyr på ön. Denna fyr var i bruk fram till 1972.
Fyrplatsen avbemannades 1971 och lotsarna drogs in 1981. Fyren är automatiserad.
Ön har inte permanent bosättning,[1] men däremot ett 30-tal små röda stugor som man bodde i förr medan man var ute på fiske. Stugorna är nu privatägda och används som sommarstugor. Rödkallen är en kronoholme.