Personakt Antavla

Tord Knutsson Ångström

Ingenjör, Flygare. Blev högst 86 år.

Far:Knut Johan Ångström (1857 - 1910)

Född:1892-09-19 Uppsala (C) 1)
Död:1978 1)

Barn med Astrid Setterwall (1895 - 1982)

Barn:
Gunnel (Terry) Torsdotter Ångström (1922 - 1996)
Alice Ångström (1925 - 2006)
Lars Jonas Ångström (1929 - )

Noteringar

Svensk ingenjör. Han var son till Knut Ångström.

Ångström blev diplomerad aviatör hos Louis Blériot i Pau 1912, civil arméflygare 1914, marinflygare 1915–16, utexaminerades från Kungliga Tekniska högskolan 1918, var ingenjör vid AB Thulins aeroplanfabrik 1918–19, trafikflygare vid första svenska regelbundna flygtrafiken Malmö-Köpenhamn 1919, statens besiktningsman för flygplan 1920, flygingenjör av 1:a graden i Flygvapnets reserv, luftfartsinspektör vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1936–45, chef för Luftfartsinspektionen i Luftfartsstyrelsen 1945–57 och expert vid Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) sekretariat i Montréal 1946–47.

Ångström var redaktör för tidskrifterna "Flygning" 1921 och "Flyg- och motortekniskt bibliotek". Han deltog i flera luftfartskongresser, var sekreterare i Ingenjörsvetenskapsakademiens flygtekniska kommitté 1924–34, assistent vid Luftfartsmyndigheten 1930–36, ledamot av Nationernas förbunds studiekommission för internationell luftfart i Genève 1930. Han var generalkommissarie för internationella luftfartsutställningarna i Stockholm (ILIS) 1931 och 1936, statens granskningsman för ABA 1931–45, ledamot av Flygtekniska rådet 1948–57, styrelseledamot i Tekniska museet 1932–62, Sveriges representant vid ICAO i Montréal 1956–57 samt verkställande direktör för Flygtekniska byrån AB 1957. Han var verksam i USA 1957–60.

Ångström författade Flygmaskinen (1915), Kriget i luften (1915), Flygning (1915), Om luftens fartyg (1919), De officiella statliga flygtävlingarna i England och Frankrike (1921), Om flygning och luftfart (1934) samt artiklar i tekniska handböcker och tidskrifter.

------------------------------------------

Civilingenjör, flygpionjär och ledande flygsäkerhetsföreträdare. Han tog flygcertifikat i Pau, Frankrike, 1912 och började hösten samma år på Tekniska högskolan i Stockholm.
Han deltog i uppbyggandet av "flygbaronen" Cederströms flygskola i Malmslätt 1912-13 och i konstruktionen av det första svenska flygplanet "Bastarden" 1914.
Han arbetade som pilot, flygingenjör eller konstruktör i olika företag och organisationer inom flyget.
Han anlitades flitigt i de många utredningar som under 1920- och 30-talen gjordes om flygets och flygindustrins framtid och organisation i Sverige.
Internationellt medverkade Ångström vid utformningen av bestämmelser för luftfarten i bl.a. Nationernas förbunds studiekommission och ICAO.
Han var luftfartsinspektör 1936-45 vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och chef för Luftfartsinspektionen 1945-57


Källor

1)Wikipedia