Personakt Antavla

4984 Welam d ä Eriksson

Bonde. Blev minst 58 år.

Far:9968 Erik d ä Welamsson (1577 - 1648)

Född:1597 Bälinge 3, Nederluleå 1)
Död:efter 1655 Bälinge 3, Nederluleå 2)isi Vela

Barn med ?

Barn:
2492 Erik d y Welamsson (>1627 - >1682)

Noteringar

enligt databas BD:
Bonde i Bälinge Luleå Näst största hemmanet 1642 med 6 spannland, 2 skälsland.

40 år i rl 1637, i mtl för 1635 då han hade 4 kor och hade den minsta av byns tre gårdar.

Biografi
Levde 1655-12-14 i Bälinge, Nederluleå (BD). I roteringslängden 1623, finner vi under Bälinge följandeanteckning: "Erich Williamsson landsknecht Anders Larsson i Alewijk Christopher Olsson, Christopher Olsson Willam Erichsson, dessa tvwå ähre öfwer udhj södersierdingens p." I detta års roteringslängd tycks rotarna (med tio i varje) inte räknas fortlöpande i hela socknen, utan för varje "fjärding" börjades räkningen på nytt. Detta gjorde att i slutet på varje fjärding några personer blev över. Eftersom Bälinge var den sista byn i första fjärdingen (den s.k. Söderfjärdingen), blev det inom denna by som de överskjutande männen befann sig. Samtliga överskjutande män från alla fyra fjärdingar räknades slutligen tillsammans. De befanns vara sjutton till antalet, och två av dem uttogs till knektar.

Welam Ersson påträffas sedan i kyrkotiondelängder och kvarntullsmantalslängder under tiden ända fram till 1653. I här tillgängliga kvarntullsmantalslängder står tillsammans med honom följande familjemedlemmar: 1642 hustru - 1646 hustru, son - 1648 (ej hustru) son, sonhustru, dotter - 1651 hustru, son, sonhustru - 1652 (ej hustru) son, sonhustru - 1653 hustru, son, sonhustru.

I jordeboken för 1630 är den inbördes storleken av Bälingehemmanen följande: Jöns Olsson 3.6; Christofer Olufsson 2.2; Erik Ersson 1.11; Welam Ersson 1.3; hustru Malin 0.28. 1637 års roteringslängd ger oss följande storleksordning av Bälingehemmanen (storleken uttryckt i spannland och skälsland): 11:./6:1/12/5;-/2:1/1:-. Welam Erssons hemman var det tredje i storlek, 5 spannland. I 1642 har han ryckt upp till andra plats med 6 spannland 2 skälsland. Även i kyrkotiondelängden 1646 är han den näst störste, men i motsvarande längder för 1648 och 1652 intar "Wellom Ersson"/"Wellum Erichsson" åter tredje plats.

Sista gången vi möter Velam Ersson den äldre är i tingsprotokoll från Luleå 1655-07-03 och 1655-12-14 i samband med uppbud andra och tredje gången. 1660 och därefter fins han inte längre med i mantalslängden, vilket i och för sig inte behöver betyda att han dött; personer över 60 år medtogs inte i mantalslängd.

Tänkbart är att sonen Erik Velamssons testamente? till kyrkan 1660-01-08 på 3 daler skulle kunna gälla Velam Ersson d.ä.

Enligt A.Nordberg:En gammal Norrbottensbygd (1:a uppl) s.506 kan man ur Luleå kyrkoräkenskaper läsa ut att år 1649 fyra bönder i Bälinge bötte "för det de woro een Stoorböndagh i Slären" tillhopa 3 daler 24 öre". Namnen finns inte utsatta, men i kyrkotiondelängder och röklängder för 1648 och 1652 finns endast tre bönder i Bälinge. Mest troligt var en av bönderna som fick böta Velam Ersson d.ä. eller möjligen hans son Erik Velamsson.


Källor

1)Jan Wikström, forskare Luleå (adr: Dalagatan 14 Luleå)
  
2)Databas Norrbotten