Personakt Antavla

3880 Truls Persson

Skräddare.

Far:7760 Per Trulsson

Bosatt:1597 Signestorp, Kattarp (M) 1)Känd 1584-159(8) i Signestorp, Kattarp (M). Att han är far till Sönne Trulsson bygger endast på ort och patronymikon.
Länsräkenskaperna 1597-1598:
Annammedt af Lasse Suendszen i Sinidstrop for hanns broder Peder Suendtzenns arffuepartt Jord udj Sinidstroppe gaardt somn hannd for- brøde (miste) emod forplicht (skador) hannd giorde Indenn tinnge och Skiöd Skelm scher wiss mot braad maall enn Aff Kong. Maietz. bønnder Thrøls Skredder i Sinistrop paa hanns Egen Agger, som hand gick och saaede. Samme Jord bleff Konng. Maietz. tilldømt Ther forne oppebaarett (har han skjutit till måls mot en bonde?)
1524 bodde en Truls Ibsson i Signestorp.
 

Barn med ?

Barn:
1940 Sone Trulsson (1578? - >1643)

Noteringar

Känd 1584-1598 i Signestorp, Kattarp (M)
Denne är möjligen/troligen identisk med bonden "Thröl Skreddr" som nämns i länsräkenskaperna i "Sinidstropp" 1597-1598
Ej helt säkert släktskap.


Källor

1)Martin Brandt, http://brandt.radient.org/