Personakt

Jeppe auf der Bohle

Guldsmed. Blev högst 52 år.

Född:1358 Lytgenholm, Schleswig-Holstein, Tyskland 1)
Bosatt:Lytgenholm, Schleswig-Holstein, Tyskland 2)
Bosatt:Flensburg, Tyskland 2)
Död:1410 1)

Äktenskap med ? auf der Bohle (1354? - )

Vigsel:omkring 1379 Bargum, Schlesvig-Holstein, Tyskland 3)

Barn:
Danglef (Danglet) Jeppesen (Jeppson) (1380? - )
Pay Jepsen (1385 - 1441)
Jöns (Jens) Jeppesen (Jeppson) (1385? - )

Noteringar

Livshistoria

Arbetsliv

Ägde godset Lütjenholm (Lytgenholm).

Det samlade landgodset i Nørre och Sønder samt Bøkings härader, som från mitten av 1400-talet var i familien Paysen's ägo, anses ha bestått av 60 större och mindre gårdar, av vilken en i Trelstorp socken, Bredsten amt, 1482 tilhörde Paye Jeppson's sonson, Nils Paysen, vars änka, Lucie, 1517 sålde den till sin mans släkting, Boy Paysen, som 1533 var rådman i Flensborg.

Godset ägdes 1463 av väpnaren Wendt Frese, som i mitten av 1400-talet, efter fadern Hinrick Freses död omkring 1440, sålde det mesta av godsets jord til biskopsstolen i Slesvig. Det framgår av en översikt över biskopens gods i Nørre Gøs skrivet i et tingsvittne, som på begäran av Joachim Ode, klerk i Bremen Stift, som fullmäktig för Hr Gotschalc (Godske de Ahlefeldt), biskop i Slesvig (1507-41), blev utställd på birketinget i Lytgenholm.

1468 sålde han (Frese) Mölleströmmen vid Lytgenholm till biskopsstolen i Slesvig för 100 mark lybsk, av vilka han fick överlåta 8 mark till Jeppes svärdotter Frouwe, änka efter Oaye Jeppeson i Flensborg, vilket kunde tyda på att nämnda møllestrøm tidigare hade tilhört Payesenfamiljen.

Familj:
"Jeppe auf der Bohle" ved Lytgenholm förmodas vara stamfader till de av släkten Paysen, som under 15- och 16-hundratalen var borgmästare och köpmänn i Flensborg.
Familjen blev upptaget i adelståndet under Christian I (1448-81).

Släkten Paysen eller Peitzen räknas vara bland de förnämsta adliga familjerna i "Holsten". De hade i flera generationer både på fädernas och mödrarnas sida ägt friland, vilket bl.a.framgår av ett arvsbrev, utställt 24 mars 1490.
Hans hustrus namn är okänt.

Barn

-1) Pay Jepsen. Se nedan.

-1) Dagleff Jepsen. Förmodas vara son till Jeppe. Ägde jordegods i Bargum Sogn, Nørre Gøs, Hans hustrus namn är okänt.

--2) Jep Dagkleffson

-1) Jons Jepsen. Förmodas vara son till Jeppe. Ägde gods i Bargum.
--2) Jeppe Jonsson. Var bland de 9 medforseglarna på borgmästaren i Flensborg 1466-73, Haying Paysens brev til Christian I med anledning av dennes benådning av Hayings deltagande i greve Gerhards uppror mot kungen. Han nämns 1487 i samband med Nisse, Anders och Heyke, som var arvingar efter Jep Dagkleffson, som troligtvis dog barnlös.
--3) Nisse Jeppson
--3) Anders Jeppson
--3) Heyke Jeppson


Källor: (blandt annat)
"Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie". Af Knud Gether.


Källor

1)http://www.myheritage.se/
  
2)Jon Kahn (www.kahn.in)
  
3)familycentral.net