Personakt

Inger (Inge) Hunwards (Hunnards)


Barn med Broder Frodde

Barn:
Broder Froddesen (1430 - 1480)
Hans Froddesen

Noteringar

Oklart släktskap.
Vissa källor gör gällande att hon var maka till Broder Frodde, andra att hon var maka till Broder Froddesen.