Personakt Antavla

Krok Håkansson

Bonde. Blev 79 år.

Far:Håkan Clemmetsson (1671? - 1749)
Mor:Karin Persdotter (1684 - 1711)

Född:1707-12-09 Hunnamåla, Hoby (K)
Bosatt:mellan 1729 och 1787 Örseryd, Hoby (K)
Död:1787-11-11 Örseryd, Hoby (K)

Barn med Kerstin Jonsdotter

Barn:
Karin Kroksdotter (1731 - 1802)
Kierstin Kroksdotter (1741 - )

Äktenskap med Kerstin (Kjersta) Svensdotter (1722 - 1780)

Vigsel:1742-10-30 Hällaryd (K)

Barn:
Måns Kroksson (1743 - 1819)
Per Kroksson
Håkan Kroksson

Noteringar

4 Krok! Håkansson, född 1707-12-09 i Hunnamåla, Hoby K,
död 1787-11-11 i Örseryd, Hoby K. Bosatt i Örseryd 1729-1787,
Hoby K.

Gift 1729-06-22 i Hoby K med
Kerstin! Jonsdotter, född 1710-03-05 i Sävsjömåla, Hoby K,
död 1741-10-18 i Örseryd, Hoby K. Bosatt i Örseryd 1729-1741,
Hoby K.
Föräldrar Jon Ingemarsson och Inger Jonsdtr.
Vigda Dräng i Hunnamåla och Piga i Örseryd.

Gift 1742-10-30 i Hällaryd K med nästa ana

Barn i första giftet:
Karin! Kroksdotter, född 1731-04-16 i Örseryd, Hoby K,
död 1802-02-17. Bosatt i Fogdakärr 1750-1753, Hoby K.
Hakarp 175?-1758.. Mörtjuk 1758-1766.
1 Vigda Dräng o. Bonde i Fogdakärr och Piga i Örseryd.
2 Vigda Båtsman i Mörtjuk och Änka i Hakarp.
Gift 1750-06-10 i Hoby K med
Per! Bengtsson, född 1727-09-20 i Fogdakärr, Hoby K,
död 1753-05-08 i Fogdakärr, Hoby K. Bonde i Fogdakärr 1750-1753,
Hoby K. Död 28 år gl.
Gift 1758-03-28 i Hoby (K) med
Lars! Nilsson Flykt, född 17 - - i Mörtjuk ?, Hoby (K) ?.
Båtsman i Mörtjuk 1758-1766, Hoby (K).
+ Dödfödd Kroksson, född 1734-04-28 i Örseryd, Hoby K,
död 1734-04-28 i Örseryd, Hoby K.
+ Nils Kroksson, född (döpt 1735-11-23) i Örseryd, Hoby K,
död 1735-11-23 i Örseryd, Hoby K.
+ Dödfödd Kroksson, född 1736-11-14 i Örseryd, Hoby K,
död 1736-11-14 i Örseryd, Hoby K.
+ Sissa Kroksdotter, född 1739-01-13 i Örseryd, Hoby K,
död 1739-05-13 i Örseryd, Hoby K. Död 17 veckor gl.
+ Dödfödd Kroksson, född 1740-04-27 i Örseryd, Hoby K,
död 1740-04-27 i Örseryd, Hoby K.
Kerstin! Kroksdotter, född 1741-09-29 i Örseryd, Hoby K,
död 1825-05-28. Bosatt i Hjärtsjömåla 1764-?, Åryd K.
Vigda Bonde o. Änkl. i Hjärtsjömåla Åryd K och Piga i Örseryd.
Gift 1764-12-04 i Hoby K med
Gumme! Abrahamsson, född 17 - - i Hjärtsjömåla ?, Åryd ?.
Bonde i Hjärtsjömåla 1764, Åryd K.

Barn i andra giftet:
Måns! Kroksson, född 1743-10-04 i Örseryd, Hoby K, död 1819-12-05.
Bosatt i Harkniven 1774, Hoby K.
Gift 1774-11-13 i Hoby K med
Sissa! Nilsdotter, född 1757-07-25 i Svalhult, Hoby (K).
Vigda Dr i Harkniven o. Pig i Svalhult.
Nils! Kroksson, född 1747-03-30, se ana 2.
+ Håkan Kroksson, född 1749-11-20 i Örseryd, Hoby K,
död 1749-11-26 i Örseryd, Hoby K. Död 6 dagar gl.
Håkan! Kroksson, född 1751-04-12 i Örseryd, Hoby K, död 1786-05-22
i Örseryd, Hoby K. Bonde i Örseryd 1780-1786, Hoby K.
Gift bonde död 35 år gl.
Gift 1780-06-16 i Hoby K med
Elna! Tuvesdotter, född 1760-06-18 i Järnavik, Hoby K. Bosatt
i Örseryd 1780-1811, Hoby K.
1 Vigda Dräng o. Bonde i Örseryd och Piga Tuve Mattissons dotter i
Järnavik.
2 Vigda Dräng o. Hemmanstillträdare kallas den äldre i Belganet
och Änka i Örseryd.
3 Vigda Dräng o. Hemmanstillträdare och Änka bägge ifrån Örseryd.
Arvid! Kroksson, född 1753-07-31 i Örseryd, Hoby K, död 1782-02-09.
Per! Kroksson, född 1756-04-25 i Örseryd, Hoby K, död 1826-02-01
i Örseryd, Hoby K. Bonde i Örseryd 1783-1810, Hoby K.
Gift 1783-04-11 i Hoby K med
Karin! Arvidsdotter, född 1763-08-31 i Lillagärde, Hoby K,
död 1838-01-15 i Örseryd, Hoby K.
Sven! Kroksson, född 1760-05-24 i Örseryd, Hoby K, död 1839-12-14.
Bonde i Hålabäck 1780-1798, Hoby K.
Gift 1780-10-27 i Hoby K med
Elna! Larsdotter, född 1757-09-30 i Hålabäck, Hoby (K). Bosatt
i Hålabäck 1780-1798, Hoby (K). Kallas ibland Elin.
Vigda Dräng o. Hemmanstillträdare i Örseryd o. Piga i Hålabäck.
Clemmet! Kroksson, född 1762-07-07 i Örseryd, Hoby K,
död 1819-06-07.
+ Åke Kroksson, född 1765-10-03 i Örseryd, Hoby K, död 1765-11-04
i Örseryd, Hoby K. Död 3 veckor gl.

5 Kerstin! Svensdotter, född 1722-10-28 i Tattamåla, Hällaryd K,
död 1780-02-17 i Örseryd, Hoby K. Bosatt i Örseryd 1729-1780,
Hoby K.
Föräldrar Sven Clemmetsson och Botil Persdtr.

Gift 1742-10-30 i Hällaryd K med föregående ana

1732-03-02 Bräkne härads dombok
30. Måns Månsson i Stengrepen kärar Joen Ingemansson och Krok Håkansson i Örseryd angående tvist om markaskäl. Boasjön med osen lyder till Stengrepen, märket börjar i sjöns södra ände, därifrån åt stenbron på Örserydvägen, går åt furumossens östra kant, direkt till Korpagölen, Krokgölsbäcken ligger nu till Stengrepen.

1737-11-10 Bräkne härads dombok
60. Krok Håkansson i Örseryd tvist med Måns Arvidsson i Ebbamåla angående ordväxling, den förre har kärat den andre. Parterna är nu förlikta.

1741-11-11 Bräkne härads dombok
88:2. Köpekontrakt. Joen Ingemansson i Örseryd och dess måg Krok Håkansson i Örseryd angående 1/6 av 3/6 krono Örseryd, endast åker och äng, inga hus; Holmen, ängen i norra gärdet, Vesemaren, Nya hejan, bägge Hackerne, Billamaden på ömse sidor om ån, Strömhejan, Tränet? Bredsjöön, halva Hampmaden och vid åkrarna ängar runna. Halva sågen och kvarnen. Köpeskilling 100 C.

1745-11-30 Bräkne härads dombok
117. Krok Håkansson i Örseryd kärar Nils Karlsson och Anna Karlsdotter i Sävsjömåla samt Per Perssons hustru Kerstin i Stora Silpinge angående att de i Örseryds mark utan tillstånd tagit näver.1746-12-02 Bräkne härads dombok
99:1. Danneman Krok Håkansson i Örseryd kärar dess svärfar Jon Ingemansson samt hans son åbon Jöns Jonsson angående en hålldamm som blivit olagligen uppbyggd och upphäven. Gäller även en olagligt uppbyggd ålvärme.1746-12-02 Bräkne härads dombok
99:2. Kristlig överenskommelse från januari 1745 mellan Jon Ingemansson i Örseryd och dess måg Krok Håkansson i Örseryd. Vittnen; Bengt Persson i Ramsjömåla, Jöns Jönsson i Stora Björkeryd, Bengt Jönsson i Klingsmåla, Måns Svensson Golver. Delning av skog och mark, första märket; Är efter bäcken som rinner från Lilla Örsjön, vid Örseryd gård bör Jon ha så mycket som är norr om bäcken, andra märket är Raskamåla vinterväg som ligger till Lilla Örsjön åt Spånemossen vilket märke går på östra sidan efter ån intill Hålabäck, tillkommande Joen till sin hemmanspart norra marken som ovannämnd är. Krok har ett markstycke söder för besagda bäck ifrån Lilla Örsjön och vintervägen till Spånemossen sedan till Bårabygd mark, sedermera har han all mark som ligger öster om ån att nyttja, samt skog.

1749-03-22 Bräkne härads dombok
74. Bonden Krok Håkansson i Örseryd inger ett betygande från skogvaktare och nämndemän, att vid dess hage intill Fösingevägen finns det risbokar, vilka han vill rödja.

1749-11-17 Bräkne härads dombok
95. Krok Håkansson i Örseryd kärar Nils Månsson i Bårabygd angående skuld.1750-03-26 Bräkne härads dombok
93:2. Skattebonden Krok Håkansson i Örseryd påminner om slut i det vid förra tinget mellan honom och yngste brodern Peter Håkansson samt systrarna Karin och Kerstin på ena sidan och bröderna Klemedt och Per samt systern Margareta på andra sidan angående arvsdelning 1749-09-18 då kärandena i synnerhet Krok lidit orätt och ändring söks. För att inte nytt skifte skall hållas har försök gjorts att jämka dem emellan men svarandena har inte velat sammanträda. Hemgifter, mödernearv och fädernefastigheten har blandats samman i skiftesbrevet oaktat att en av barnen är omyndig. Det som en gång blivit Krok gottgjort 1743-06-17 har nu blivit honom påfört. Skiftet 1749 ogillas och alla Håkan Klemedtssons barn och arvingar blir pålagda ett vite att sammanträda inom en månad till nytt skifte så vida de inte kan jämkas.1750-03-26 Bräkne härads dombok
100. Bonden Krok Håkansson i Örseryd anhåller om tillstånd att få röja surskog på dess gata och mark till mulbetets och klöverdriftens befrämjande.1750-06-06 Bräkne härads dombok
25. Per Håkansson i Gummagölsmåla och dess svåger Per Bengtsson i Hjärtsjömåla på sina egna och medarvingarnas vägnar, utan deras fullmakt, kärar sin halvbror Krok Håkansson i Örseryd angående 120 C som han fordrar av dem och de nu vill att han visar hur han är berättigad till dem samt att visa skiftesbreven. Skiftesbrevet 1749-09-18 efter fadern Håkan Klemedtsson i Hunnamåla varuti den äldste sonen Krok har blivit beräknad hemgift till 153 C som tidigare vid skiftet 1743-06-17 blivit på 18 C 12 öre när varför han över samma skifte klagat genom stämning. Goda män har gått igenom skiftesbrevet 27 april sistlidne då på kärandesidan varit kompaniskrivaren Jonas Hall. Har utfallit att Kroks skall ha 120 C vilka samtliga hans halvsyskon skall återbetala.

1750-11-07 Bräkne härads dombok
79. Krok Håkansson i Örseryd kärar hustru Elin Abrahamsdotter i Hålabäck angående skuld. Gumme Månsson i Bråtabron fullmäktig för änkan samt är hennes svåger.

1756-11-04 uppbud Göta hovrätt
Kerstin Svensdotter och Krok Håkansson, testamente

1760-06-03 uppbud/inteckning Göta hovrätt
Krok Håkansson, vittne

Bouppteckning 1786-08-11
Bonden Håkan Kroksson på 1/6 kronohemman nr.165 Örseryd. Död 22 mars sistlidne.
Arvingar: Änkan Elna Tuvesdotter och sonen Hans 2 ½ år. Då änkan är havande uppskjuts delningen tills barnet är fött.
Övriga: Bonden Måns Kroksson i Harkniven och Per Kroksson i Örseryd den omyndiges farbröder till hans rätts bevakande, samt Tuve Mattisson i Järnavik och Anders Jönsson i Belganet till änkans rätts bevakande.
Övrigt: Håkan Kroksson hade tillhandlat sig hemmanet av sina föräldrar Krok Håkansson och Kerstin Svensdotter av den 16 augusti 1779.
Änkan har framfött sitt barn den 20: e november, en dotter vid namn Karin, som dog kort tid därefter.
Underskrivet av: Måns Kroksson i Harkniven, Nils Kroksson i Smedamåla, (Smemåla i Backaryd socken) Per Kroksson i Örseryd och Sven Kroksson i Hålabäck de omyndigas farbröder, änkan Elna Tuvesdotter i Örseryd, Tuve Mattisson i Järnavik, Anders Jönsson i Belganet för änkan.

Uppgifter tagna ur: www.swe-gen.se/Orseryd_bykronika.htm