Personakt

Jakob Kurki

Lagman. Blev minst 59 år.

Född:före 1325 Finland 1)
Död:efter 1383 Niemenpää, Vånå, Finland 1)

Barn med NN Jakobsdotter (<1325 - )

Barn:
NN Jakobsdotter Kurki (<1345 - )

Noteringar

Till Koljala i Vanaja. Jakob Kurkis sätesgård var i Niemenpää i Vånå.
Förekommer i handlingar fram till 1383.
Tillnamnet Kurk eller Korki har synbarligen föranletts genom Niklis Kurkis giftermål. Jakob Korki, lagman i Finland 1362 och redan hans fader, ägde jord i Vesilaks socken, där Kurkarne sedan innehade sina stamgods ända in till 1800-talet.
Med Finlands siste katolske biskop, Arvid Kurk, död 1522, utgick denna äldre släkt.
Släktnamnet Kurk, Kurki eller Korke, har sedan medeltiden varit vanligt bland den finsktalande befolkningen i Finland.
En gammai finsk sägen berättar att namnet Kurki, kommer av att en finsk krigsman, Matts, i somliga varianter kallad hövitsman för Birkarlarna, under holmgång med jätten Potko, råkat snava vid stranden och kommit att vada i vattnet, då motståndaren Potko försmädligt utropat ”du hoppar som en trana” (på finska kurki).

Källor:
runeberg.org/frfinl/0257.html
www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/svenske/Kurck/Kurki.htm
www.genealogia.fi/genos/25/25_97.htm
www.froberg.se/disgen/0004/4608.htm
www.kahn.in/familj2/p7a4a861a.html
www.fyrtiotalisterna.se/dis/0001/2060.htm
johannaocherik.se/erik/pac424518.html
www.juhasinivaara.fi/ralssis/kurki.htm
www.genealogia.fi/vsk/44/v35-77.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ur adelsvapen.com ( www.adelsvapen.com/genealogi/Kurck_nr_16 )

Friherrliga ätten KURCK nr 16 †Gammal frälsesläkt. Introducerad 1625. Friherrlig 1651-04-12, introducerad 1652. Utdöd 1937-07-21.

Ätten Kurck tillhör den gamla svenska adeln och förde i vapnet två gyllene hjärtan, ett över och ett under tvenne gyllene bjälkar i blått fält. En medlem av ätten, Knut Eriksson till Näs, överflyttade i slutet av 1400-talet till Finland och ärvde genom sitt gifte den finska frälsesläkten Kurcks namn och gods, men behöll sitt fädernevapen. Den äldre släkten Kurck eller Korki, som i vapnet förde ett på tvären lagt svärd mellan tre stjärnor, härledes av äldre genealoger från Herman Svärd, som levde i mitten av 1300-talet, och genom sitt gifte eller annorledes var besläktad med lagmannen i Finland Jakob Korka, vars namn upptogs av Herman Svärds ene son, riksrådet Niklis Korke 1401–1429. Släkten utdog med dennes sonsons son biskopen i Åbo Arvid Kurck, född omkring 1464, död 1522, vars syster var gift med ovannämnda Knut Eriksson till Näs.


Källor

1)Johan Enhagen - http://web.comhem.se/~enhagen/anor/index.htm