Personakt Antavla

Hans Laurensson

Bonde, Birkarl.

Far:334976 Lars Hermansson (<1370 - )

Född:omkring 1415 Björsbyn, Luleå (BD) 1)

Noteringar

Född: i början av 1400-talet och övertog hemgården i Björsbyn efter sin fader.

Hans Larsson från Björsbyn (ur Stockholms stads Tänkeböcker)
”Hanis Laurensson från Björnby i Lula socken” var troligen en birkarl men troligen inte en borgare trots att han var gift med borgaredottern och borgareänkan ”Kadrina Ingesdotter”. I Stockholms Stads Jordebok finns en not från 1464 lydande ” Her Thomas hermennssons ok Morten hermennssons forligning meth theris stiuffader Hans laurensson”. Att styvfadern var Hans Larsson från Björsbyn som detta år gift sig med Katarina Ingesdotter, änka efter bagaren Herman Siliacus framgår av andra noteringar i tänke och jordeböckerna. Hans Larsson var Katarinas förmyndare som även har en omyndig son med Herman. Tomas och Mårten var Herman bagares söner från ett tidigare äktenskap och således inte Katarinas söner. Tomas var präst och prebendat vilket också hans halvbroder ”Ciliacus” kommer att bli. Tidstypisk är att varken moderns eller den omyndige sonens namn omnämns i noten[12].

Den 4:e september 1482 vittnade Erik Nilsson i Piteå, Mats Eriksson i Måttsund, Nils Nilsson i Persön och Östen i Bensbyn och svor på att framlidne Hans Larsson i Björsbyn gav sin kära hustru Katarina och deras barn en ”halv kork” laxfiske beläget i Torneå. Hans Larsson hade köpt laxfisket för 50 mark av Engleka Froenlows hustru Dorotea. Vidare vittnade Lars Nilsson i Antnäs, Erik Persson i Björsbyn, Martin Nilsson ibidem, Lars Nilsson ibidem och Olof Håkansson i Rånbyn att Tydeka Hansson hade låtit kasta hennes fiskeredskap, vid förut nämnda laxfiske, upp på land[13].

Den 18 augusti 1488 upplät Lars Hansson i Björsbyn i Luleå socken med brodern Inge Hansson till hustru Katarina, Hans Larssons änka som varit gift med Herman bagare, alla de arvedelar som dem i Stockholm tillfallit efter deras fader och broder. Hustru Katerina upplät, genom ombudet Johan Jönsson, till sin styvson Lars Hansson och till sin egen son Inge Hansson alla de arvedelar som med rätta tillfallit henne i Norrbotten, bland dem ett laxfiske i Torneå som Tydeke Hansson[14] hade haft i 6 år men som hennes make betalt 50 mark för. Katarinas son med Herman Siliacus bagare kallas herr Ciriacus Hermanni och var präst och prebendat[15]. Om Herman Siliacus bagare finns att läsa i S:t Eriks årsbok 1917 sid. 42f, författaren Frans de Brun berör främst Herman Siliacus i rollen som ålderman för några katolska gillen i Stockholm. Nedan något om denne från jordeboken.

Herman Siliacus kallas ofta ”becker” i notiserna, detta samt namnet talar för att hans var av tyskt ursprung som många andra borgare i Stockholm vid denna tid. Han köper ett hus redan 1436 och var då troligen gift eller skall inom kort gifta sig med sin första hustru vars namn är okänt. Han får sönerna Tomas och Mårten med denna hustru som troligen dog före 1447, det år då han troligen gifter om sig med Katarina, dotter till Inge ”beltare”. En ”beltare” gjorde läderarbeten och kallades senare ofta sadelmakare. Både Herman och Inge tillhörde de bättre ställda hantverkarna i Stockholm, med kunde inte jämföras med de ofta betydligt rikare köpmännen. Herman hade dock ett antal fastigheter och råd all låta sönerna utbilda sig till präster. Man kan också se att han levererade mjöl och andra råvaror till rådhusets krog. Han betalar ”skott” 1463 men inte 1464 då han säkerligen var död. Hustru Katarina var ju omgift med Hans Larsson detta år. Han får en son med Katarina Ingesdotter. 1588 kallas denne son ”her Ciriakus hermanni” och var präst och prebendat.

Hans Larsson har sonen Lars med sin första hustru vars namn är okänt, troligen var hon från Norrbotten. Lars Hansson var alltså född före 1464, troligen i Björsbyn och sonen Inge som han får med Katarina Ingesdotter var alltså född 1464 eller senare men troligen inte mycket eftersom det verkar som om Inge var med sin halvbror Lars i rätten den 18:e augustri 1488. Dessutom var Katarina troligen 35-40 år gammal då hon gifte om sig 1464.

Den 22 oktober 1487 upplät Hustru Karin, Herman bagares änka, med sin son herr Ciliacus ett hus till en Mats Nilsson. Huset var ett stenhus i Sankt Nicolai port nedanför Själagårdens stenhus. Även ett trähus, källare med mera ingick i byte mot ett annat närliggande trähus. Mats Nilsson betalade även en mellanskillnad på 250 mark[16]. I en förteckning från 1700 talet över brev som funnits i ”Politie Collegii” finns ett brev (120) daterat den 22 maj 1488. Det är Herman bagares änkehustu Katarina Ingesdotters inköpsbrev i S. Jörans Spetal för 190 mark[17]. Katarina ordnade då för sin ålderdom, det var nu cirka 40 sen hon gifte sig första gången och cirka 25 sedan hon ingick sitt andra och sista med Hans Larsson. När hon dog är okänt men den 18 december 1493 stod sonen ”her Ciriacus” inför rätten och deklarerade att tomten väster om kyrkogården var skänkt av hans föräldrar till S:t Nicolai prebende och gille för evig tid[18]. Troligen var även modern död då.

Hans Larsson var troligen birkarl, några troliga sonsöner som var birkarlar finns med i listor från 1539 och 1543. Johan Nordlander har även pekat på att birkarlarna från Björsbyn Nils och Pål Larsson och Anders Ingesson omnämnda troligen var söner till Lars resp. Inge Hansson i Björsbyn[19]. Han nämner även en Hans Ingesson i Björsbyn utan att koppla honom till Inge Hansson vilket verkar naturligt. Enligt A. Nordberg fanns i Björsbyn 1580 två birkarlar Lars Nilsson och Nils Andersson. Den senare är nämnd 1601 och var troligen far till borgmästaren Nils Nilsson i Luleå[20]. Anders Ingelsson[21] i Björsbyn är nämnd 1543 och 1571. Anföljden; Inge Hansson – Anders Ingelsson (birkarl 1553, köpman 1566) – Nils Andersson (birkarl 1580) – Nils Nilsson (borgmästare i Luleå 1623) – Erik Nilsson Höijer (borgare i Luleå) är möjlig. Om Anders ”Ingelsson” var en son till Inge Hansson troligen född 1465-1470 så var han troligen en yngre son född närmare 1510. Hans Ingelsson (köpman och bonde 1543), bör ha varit Inge Hanssons äldste son (av namnet att döma), han saknas i senare listor. Om Pål Larsson (birkarl 1553) var en son till Lars Hansson så måste han ha varit en yngre son till Lars som ju var född före 1464, Nils Larsson (köpman 1554-1556) kan också varit en son till Lars Hansson. Pål Larsson var troligen far till Johan Pålsson Björn som delar skuta med Erik Nilsson Höijer på 1640-talet, enligt A. Nordberg[22]. I en sammanställning över birkarlar och landsköpmän som jag fått av Leif Boström i Täby finns ytterligare några möjliga ättlingar till Hans Larsson i Björsbyn. Att söner till Inge Hansson kallas ”Ingelsson” kan förklaras av att namnet ”Inge” var okänt i Norrbotten medan namnet ”Ingel” som även om det var mycket ovanligt ändå fanns[23]. Ängesbyn lär ju komma från ”Ingeldsbyn” och det fanns en känd nämndeman och birkarl i Brobyn med namnet ”Ingel” (Jönsson).

Notabelt är att 4 birkarlar år 1553 kommer från Björsbyn som enligt jordeboken för år 1543 endast har 4 hemman. Samtliga hemmansägare i Björsbyn verkar ha varit landsköpmän och flera av dem dessutom birkarlar.

Hans Larsson från ”Björns by” var troligen född omkring 1420 och därmed den förste birkarl som vi känner till mer än bara namnet.


Källor

1)http://uffe.tv