Personakt Antavla

Nils Andersson Kråka

Far:2958 Anders Nilsson Kråka (1582? - 1648)
Mor:2959 Karin Pedersdotter (1580? - 1648)

Noteringar

Nils Andersson Kråka f.~1545 i Sunderbyn Landsköpman, Birkarl Borgare i Stockholm
Notes Nämndeman 1574 - 1609 i Sunderbyn, Luleå.
Var med om att underteckna vittnesintyget 15/1 1595.

Nils Andersson Kråka var den, som år 1574 av kronan för 400 marker örtuger och 20 daler silver köpt kyrkhemmanet i Sunderbyn, den senare "Landbojorden" och som 1579 måste låta köpet återgå. Släktens stamhemman, n:o 21 i Sunderbyn, bär ännu namnet "Kråkhemmanet" och moränhöjden, där gården legat "Kråkberget". Fäbodaställen ägde hemmanet på motsatta sidan av älven, varöver Ava- och Bälingebor år 1685 förgäves klagade inför häradsrätten.
Som birkarl erlade han 1590 en avgift till kronan av 1 1/2 mark och i köpmanspenningar 1 mark. Samma år och 1598 besökte han Korsmässomarknaden (båtvägen) vid Härnösand.

Köpmän ur släkten Kråka gjorde många affärsresor till Stockholm. (Tillnamnet Kråka nyttjades först mot slutet av 1500-talet).
Flyttade 22/6 1592 från Sunderbyn, Luleå till Stockholm.från 1592-06-22 i Stockholm Han återvände dock efter en tid hem till Norrbotten.

Han gifter sig två gånger under livstiden.

Kungen (Karl IX) var beroende av birkarlarnas lokalkunskaper för sin lappmarks- och ishavspolitik. Inför förarbetena till marknadsreformen i början av 1600-talet hade en beskrivning från 1595 av Nils Andersson Kråka om handelsförhållandena i Lule lappmark spelat stor roll.
Informationen har jag hittat på nätet...