Personakt Antavla

964 Jöns Jönsson Lund

Far:1928 Jöns Pålsson Lund (- 1671?)

Född:omkring 1638 1)
Bosatt:1698 Skättekärr no1, Brunnby (M) 1)
Död:efter 1698 2)

Barn med 965 Boel Nilsdotter (1658? - <1719)

Barn:
482 Jöns Jönsson (- <1743)

Noteringar

Skrev under Brunnby trohetsförsäkran 1677

1729-02-22
No 59
Ingafs och uplästes det Testamente
som gamble Jöns Jönson i Skättekär
d. 4 Sistl. Jan: med 2ne wittnen
Nembdemännen Nils Ohlson och Nils
Månsson i Elishult underskrifwit,
hwarigenom han till sin Son
Jöns Jönsson ibm skänker och bordtt-
gifwer all sin lösa ägendom
undan dess andre Barn efter sin
död; emot det han på Testa-
toris ållderdoms år sandeligen
försörgt, samt lofwar till dess
dödsstund dermed så wäl som
kläder, nödig wärma och skötzell
at underhålla, blifwandes samma
Testamente i förmågo af För-
ordningens 10' till den rätt och
förmon, som lag förmår, lagl:
bekräfftad.


Källor

1)Brunnby Katekismilängd 1698 och Martin Brandt, http://brandt.radient.org/
  
2)Martin Brandt, http://brandt.radient.org/.