Personakt Antavla

Hans Olufsen Madvig

Skovrider. Blev minst 62 år.

Far:Oluff Hansen (1610 - 1662)
Mor:Kerstin Gammalsdotter (1609 - 1698)

Född:före 1639 Matvik, Hällaryd (K) 1)Född 1647 enligt vissa källor.
Bosatt:efter 1677 Kobbegaard, Österlars, Bornholm, Danmark 2)
Död:1701-08-17 Kobbegaard, Bornholm, Danmark 3)SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 8 11. november 1699 – 12. november 1701.
Side 156. 1701. 31. Aug. Hans Ollufsen Madvig, forhenværende Skovridder, 2. Vg. Østerlars. Døde d. 17. Aug. Sophia Hansdatter. Laugv: Rasmus Jensen, sognepræst, Vestermarie.
Ved ægt med afg. Bohl Pedersdatter. 3 søn. 2 døt.
A: Olluf Hansen Madvig, egen værge.
B: Peder Hansen Madvig, København. Værge: Hans Jensen, Melsted.
C: Hans Hansen Madvig, egen værge.
D: Karen Hansdatter, f. 1679. Værge: Hans Esbersen, Østerlars.
E: Anne Hansdatter, f. 1684. Værge: Peder Nielsen, Gudhjem.
Ved ægt med enken. 3 søn. 1 dat.
F: Alexander Hansen Madvig, f. 1692.
16
G: Johan Adolph Hansen Madvig, f. 1696. Værge: Jørgen Olufsen Sonne.
H: Hans Hansen Madvig, f. 1699. I: Kirstine Hansdatter, f. 1687. Værge: Eschild Hartvig, Frigård, Ibsker.
 
Begravd:1701-08-31 Bornholm, Danmark 4)

Äktenskap med Boehl (Bodil) Persdotter (Pedersdatter) (- 1686)

Vigsel:före 1675

Barn:
Oluf Hansen Madvig (1675 - 1750)
Peder Hansen Madvig (1679 - )
Karen Hansdatter Madvig (1681 - )
Hans Hansen Madvig (1683 - 1752)
Anna Hansdatter Madvig (1685 - )

Äktenskap med Sophie Hansdatter Leidring (1668? - 1752)

Vigsel:1691-10-20 3)

Barn:
Kirsten Hansdatter Madvig (1687 - )
Alexander Hansen Madvig (1695 - )
Johan Adolf Hansen Madvig (1696 - )
Hans Hansen Madvig (1699 - )

Noteringar

Hällaryd heter på danska Helleröd.
Hans förlorade Matviksgård och all sin egendom gå grund av sin trohet mot Danmark, flydde till Bornholm där han blev stamfader till den i Danmark kända släkten Madvig.

Han blev den 9 mars 1681 utsedd till skovrider (skogvaktare) av kung Kristian den femte.
---------
Hans Olufsen Madvig
Barn: Oluf Hansen Madvig, Peder Hansen Madvig, Karen Madvig, Hans Hansen Madvig, Anna Madvig (med Boehl Pedersdatter), Kirsten Madvig, Alexander Hansen Madvig, Johan Adolph Hansen Madvig og Hans Hansen Madvig (med Sophia Hansdatter Leidring).
Syskon: ?.
Annat: Gift 1. med Boehl Pedersdatter och 2. med Sophia Hansdatter Leidring. Död 1701-08-17.

Hans Olufsen Madvig förlorade under kriget mellan Danmark och Sverige i slutet av 1670-talet allt sitt jordegods och all sin egendom i Blekinge för sin trohet till den danske kungen Christian V. Han fick 1681-03-09 befattning som "kongelig skovrider" på Bornholm.

Vid flykten från det som nu blivit Sverige tog Hans Olufsen sin födelsebys namn, Madvig, som efternamn. Byns namn blev senare ändrat av svenskarna till Matvik. Gården som Hans Olufsen bodde på var den största i byn och hette Madvigsgaard. Det heter den fortfarande, även om stavningen också där har ändrats, till Matviksgård.

Ur "Familien Madvig" i "Bornholmske samlinger" av Carl A Kofoed, 1918
Følger man altsaa, hvorledes Madvig Gaard er
gaaet i Fæste fra Fader til Søn, faar man følgende
Slægtrække:
Niels i Slutningen af 1500ne.
Hans Nielsen i Madvig o. 1600-1634 (43).
Oluf Hansen i Madvig o. 1643 (34)-0. 1673.
Hans Olufsen Madvig (i Madvig) o. 1675-0. 1679.
Skovrider paa Bornholm 1681-1701.
Oluf Hansen Madvig, Byskriver i Svaneke - 1750.
Jørgen Madvig, Byskriver i Svaneke -1798.
Poul Anthoni Madvig, Byskriver i Svaneke -1816.
Johan Nikolaj Madvig, Geheimekonferensraad -1886.
Johan Nikolaj Agathon Madvig, Retsformand -.


Källor

1)http://www.bornholm-stamtavle.dk/stamtavle/jochum/HTMLFiles/HTMLFiles_44/Hans_Olufsen_Madvig_P36145.html
  
2)Ancestry.com
  
3)genealogy.com
  
4)http://www.mahler-schou.dk/mahler-schou-2/13359.htm