Personakt

20112 Anders Eskilsson


Barn med ?

Barn:
10056 Eskil Andersson

Noteringar

Levde 1572. Möter oss i längderna endast en gång (kanske är det en felskrivning för Eskil Andersson), nämligen i tiondelängden 1572, under det att både mantalslängden och tiondelängden år 1569 upptar Eskil Andersson. Varken Eskil Andersson eller Anders Eskilsson har kunnat återfinnas tidigare än 1569.