Personakt Antavla

11832 Anders Nilsson Kråka

Storbonde, Landsköpman, Birkarl i Sunderbyn. Blev ca 53 år.

Far:23664 Nils Hansson Djäkn (1450? - 1499)

Född:omkring 1495 1)
Bosatt:Sunderbyn, Nederluleå, (BD) 1)
Död:1548 Vitån, Råneå (BD) 1)

Barn med 11833 Brita Andersdotter Kråka (1500? - 1563)

Barn:
Per Andersson Kråka (1530 - 1555)
Jacob Andersson Kråka (1532 - 1605)
11744 Hans Andersson Kråka (1534 - 1595)
Anna Andersdotter Kråka (1536 - )
Margit Andersdotter Kråka (1540 - )
5916 Nils Andersson Kråka (1545 - 1600?)
Brita Andersdotter Kråka

Noteringar

Nämnd från 1539 till 1548 i Sunderbyn, Luleå lfs.
Enligt databas BD: Landsköpman, birkarl i Sunderbyn.
Nämns i samband med marknader i Torneå på 1540-talet.
Köper kyrkohemman i Sunderbyn 1542. Gustav Wasa drar in hemmanet till kronan efter 3 år. Anders återfår köpeskillingen varför jorden innehas endast med åborätt. Nr 22 bryts ut på 1700-talet.
Det tvistas ännu på 1900-talet om kråkhemmannet. Ett upp och ned vänt V med I i mitten är bomärket (en kråkfot) som möjligen redan på Anders tid användes.
/ Maud Wikström

Köpte 1574 av konung Johan III ett hemman i Sunderbyn senare kallat Kråkhemmet. Nämnd 1539-1548 i Sunderbyn.
Borgare i Luleå nämnd 1609 - 48. Såsom bonde var Anders Nilsson Kråka den högst taxerade i Sunderbyn. Han erlade i kyrktionde 2 tunnor 1/2 fjärding korn. Hans skörd var 1620 60 tunnor korn. Han synes ha dött år 1648 liksom hustrun, ty den 26 mars det året gavs till kyrkan "effter Salig Anders Kråka och hans hustru silffwer 11 lodh" och året därefter i testamente 15 dr. Även om borgarfamiljerna var renodlade stadsbor vid mitten av 1700-talet gjorde sig det lantliga arvet påmint i mångt och mycket. Gårdarna benämndes efter tidigare ägare likt seden på landsbygden och namnen uttalades på bondmål. I Luleå fanns ett "Kraks" (Kråka) långt in på 1800-talet. I Sunderbyn, släktens hemby, fanns bygdens andra gård med samma namn. Där har benämningen levt kvar in i vår tid. Släkten Kråka tillhörde de främsta/dominerande borgarätterna i Luleå socken under flera hundra år

gift m.Brita NN d. 1563
Barn: Margit, Brita, Jacob, Hans,Per, Anna, Nils.
Sonen Nils har en son med okänd som heter
Anders Kråka, borgare d. 1648 i Luleå.
Anders gifter sig med Karin Persdotter.
De får barnen Olof d. 1685, Nils och Brita f. 1605
ooch död 1695-02-24 i Råneå.
Brita gifter sig med Jöns Nilsson f.1614 i Råneå och d.1696-08-06 i Råneå ( hemmansägare ).
De får dottern Brita Jönsdtr år 1655, d. 1727-05-15.
Sonen Olof (ovan ) gifter sig med NN Höjjer f. 1651 i Luleå.
De får sonen Anders Olofsson kråka so blir rådman och dör 1703. Han är gift med Brita Backman d. 1715 i Sollefteå.
Erik d. 1703 ( rådman ), Brita, Anders f.1671-03-25 d. 1740-01-09 ( rådman/handlande ), olaus Andreae Sund f. 1674 d. 1728 ( kyrkoherde ).

Erik ( ovan ) gifter sig med Elisabeth Turdin.
Brita gifter sig med komminister Johannes Nicolai Dalenius.
Anders gifter sig med Margareta Halsia.
Olaus Andreae Sund gifter sig med Maria Plantin.

Olaus och Maria får dottern Anna kristina Sund
f.1707 och d.1766-09-18.
Hon gifter sig med Anders Sundius f. 1687 och d.1767-07-27 (Kyrkoherde ).
Deras barn: Anna Katarina ( f.1733-10-25 d.1811-02-21), Elisabeth ( f. 1736-03-01 d.1795-05-19 )
och Nils ( f. 1748-03-06 d.1823-06-16)

Anna Katarina gifter sig med Olof Lundström,
Elisabeth med Erik Mellin samt Nils med Eva kristina Åman.

----------------------------------------

Ur Lulebygdens forskarförening Nr 68, november 2009, sid 4

Mer om släkten Kråkas äldsta led
Av Leif Boström, Täby

Arvet efter hustru Anna Andersdotter (Kråka):

I Stockholms stads tänkeböcker finns ett mål 1590-05-13 angående Olof Knutssons hustru Annas arv och arvingar.3
Talan fördes av Annas bröder Hans Andersson i Vitån och Nils Andersson i Söderby [Sunderbyn] samt hennes systers Brita Andersdotters man, David Elofsson i Bredåker å deras barns vägnar (alla i Luleå socken).
Dessa får sin del i Annas säterhus [även Margit får en del i detta hus om Ulf Larsson tolkat texten rätt]. Annas syster Margits son Nils Torbjörnsson i Sjulnäs i Piteå socken talar för sin mor och för Sara Larsdotter och hennes systrar Gertrud och Anna. De senare får Annas lilla korsvirkeshus i Skeppar Karls gränd.
Enligt Magnus Erikssons stadslags ärvdabalk ärvde broder lika som syster och syster lika med broder, till skillnad från landslagen där broder ärvde 2/3 och syster 1/3.
Arvet var säkerligen ett bakarv efter Anna Andersdotters föräldrar. Då samtliga angivna arvingar var syskon till Anna Andersdotter, var systrarna Sara, Gertrud och Anna Larsdöttrar troligen döttrar till ett avlidet syskon till Anna, troligen till en nu avliden bror Lars Andersson, eller möjligen till en syster gift med en Lars.
Om Jon Andersson eller Jakob Andersson hade tillhört syskonskaran, så skulle de ha varit med vid arvsskiftet eller senare klandrat det.
Kråksläkten härstammar alltså från Anders Larsson i Sunderbyn och hans söner Hans i Vitån och Nils i Sunderbyn

Varken Jon Andersson i Svartbyn eller Jakob Andersson i Sunderbyn var bröder till Nils Andersson Kråka.
Far: Anders Larsson 1539-1560, Sunderbyn
Barn:
Hans Andersson 1546-1595, Vitån
Nils Andersson Kråka 1562-1613, Sunderbyn
Anna Andersdotter
Brita Andersdotter
Mariet Andersdotter

Jon Anderssons släkt:
Anders Nilsson som var landsköpman nämns i skattelängderna 1539-1546 i Sunderbyn. Han har två söner 1546.
Gården tas över av sonen Per Andersson, nämnd 1549-1553. Han har en bror i bågskattelängden 1549 och troligen fler år.
Brodern Henrik Andersson står för gården 1555-1596. Han har en bror 1558-1562. I tiondelängden 1562 står hustru Brita för gården. Hon var troligen änka efter Anders Nilsson, eftersom det i bågskattelängden 1567 står att ”hustru Brita haffuer draget till sinn sonn Hendrich Andersson och lagett sinn iord tilhopa”. Den jord som varit
avskild från gården bör vara den som Jöns Andersson står för 1563-1565. Han bör också vara den bror som nämns i bågskattelängderna 1558-1562 hos Henrik Andersson. Därmed bör Jöns Andersson vara son till Anders Nilsson och Brita. Han är säkerligen identisk med Jöns Andersson som är bonde i Svartbyn från 1566. Senare kallas han Joen/Jon Andersson, men i alla tidiga belägg står det Jöns Andersson.
Från 1579 står Jakob Andersson för en gård i Sunderbyn. Jag tror att han står för den gård som hustru Brita och Jöns Andersson tidigare stått för, som åter kan ha brutits ut ur Henrik Anderssons gård, men det är osäkert. Anders Jönssons änka Brita står för en gård 1578, men inte 1579. Hustru Birgitta återkommer i tiondelängden 1580 och från 1581 har Hans Olofsson tagit över den gården. Jag tror att det är den gård som Anders Jönsson haft tidigare.
Jon och Jakob Anderssöner kan alltså vara bröder och söner till Anders Nilsson och hans hustru Brita.
Kyrkojorden:
Under 1570-talet köpte Nils Andersson i Sunderbyn och Jon Andersson i Svartbyn kyrkojord som tidigare skänkts till kyrkan av barnlöst folk. De kunde inte förlika sig på hemmanet, så köpet gick tillbaka. Men Nils Andersson verkar ha behållit hemmanet och senare omtalas att hemmanet är löst under släkten igen. Det är möjligt att Nils Andersson kommer från den barnlöse mannens släkt och att Jon Andersson kommer från den barnlösa hustruns släkt, eller vice versa.
Källor:
1 Ulf H Larsson, 2009, ulfhlars.se/Genealogi/Borgare_2.htm
2 Lulebygdens forskarförenings medlemsblad nr 49, februari 2005
3 SST 1589 - 1591, sidan 166

------------------------------------------------------------


Källor

1)Olov Skoglund, Piteå