Personakt Antavla

Lars Mårtensson

Bonde, Hemmansägare. Blev högst 69 år.

Far:Martinus (Mårten) Laurenti (Larsson) (1525 - 1610)
Mor:Elisabeth Karlsdotter Bröms (1535 - 1600)

Född:1573 Torp (Y) 1)
Död:1642 Viken, Torp (Y) 1)

Noteringar

Bonde och hemmansägare i Viken 3, Torp (Y).
Kyrkoherde Martinus Laurentius' yngste son.

"Sal. herr Mårten hade i sin lifstid med sin hustrus samtycke ärnat sin yngste son Lars Wikegården efter sin död, den andre sonen Michael försörjde han med giftemål och ett gillt hemman i Borgsjö socken, de övriga två sönerna, som till prästämbete komne voro skulle icke hindra dem, utan taga sina arfsparter i Giästa och Fränsta jämte de sex systrarna. Men sedan herr Mårten död var, gillades icke hans vilja, utan barnen fingo genom lottning sina arfsparter jord i de olika fastigheterna. Med syskonens samtycke hade Lars köpt den del av Fränstahemmet, som fallit på systern Britas lott, och ville nu ge den åt brodern Michael i utbyte mot hans part i Wiken för att få hela detta hemman i egen hand. Då de icke kunde sämjas hänsköt Lars saken till rätten, som resolverade, att jordbytet skulle ske. Denna dom förutan gaf Lars sin broder Michael 15 dlr pgr i god vilja, och uti goda mäns närvaro lofvade de med bref och sigill vara väl förlikta och åtskiljda, 'thet iagh fruchter Michil ey vill hålla med sit lösachtiga sinne' har domaren tillagt." (Källa: Härnösands stifts herdaminnen.)


Källor

1)Magnus Eriksson (apachepersonal.miun.se)