Personakt

Broder Frodde


Barn med Inger (Inge) Hunwards (Hunnards)

Barn:
Broder Froddesen (1430 - 1480)
Hans Froddesen

Noteringar

Nämnd som "Toftings Bror".
28 juli 1337 bad han via biskopen av Slesvig om påvlig tillåtelse att gifta sig med sin nära släktning, Inge Hunwards.
Broder Froddesen är deras enda kända barn.
(familjekroeniken.dk)