Personakt Antavla

Hans Nilsson Frick

Borgare, Skräddarålderman i Kristianstad. Blev högst 36 år.

Far:Nils Mattson

Född:1673 1)
Död:1709 Kristianstad Heliga Trefaldighet (L) 2)

Barn med ?

Barn:
Andreas Hansson Frick (1672 - 1751)

Noteringar

Skräddarålderman i Kristianstad.

----------------------------------------------------------

Svenskt biografiskt lexikon
Band 16 (1964-1966), sida 506 Biografi

Frick
Rikt förgrenad släkt, enligt traditionen av tyskt ursprung; borgare med namnet Hans F fanns i Lubeck på 1400- och 1500-talen, men det eventuella genealogiska sambandet har ej säkert kunnat utredas. Den sv släktens äldste kände stamfar, skräddaren Nils Matsson (levde 1654) i Kristianstad, hade sonen (dombok 3 aug 1660) Hans Nilsson (d 1709), skräddarmästare i Kristianstad från 1662 och ålderman där från 1677, vilken åtminstone från 1695 ibland kallas F. Hans son Andreas Hansson F (d 1751), vilken bär släktnamnet redan vid sin antagning som lärodräng i Kristianstads skräddarskrå 1688 och till sist även han avancerade till ålderman, blev far till bl a kyrkoherden i Röke (Krist) Andreas F (1708—66). Dennes äldste son, bruksinspektören vid Tabergs bruk (Jönk) Carl Petter F (1750—1804), blev farfar till den i Brasilien bl a som im-migrantvärvare verksamme ingenjören Axel Rudolf F (f 1839, d i början av 1900-talet). Av Carl Petter F:s bröder var varvskommissarien i Karlskrona Andreas Gilius F (1752 —1820) tillfällighetspoet och känd som sin stads största »kvickhuvud». Dennes äldste son Anders Håkan F (1794—1877) var borgmästare i Kalmar 1852—76 och riksdagsman 1853—54 samt 1856—58. Den sistnämndes brorson kaptenlöjtnanten Carl Gilius F (1827—89) var landstingsman 1873— 88, ordförande i Karlskrona stadsfullmäktige 1875—88 och riksdagsman i AK 1886—88. Dennes brorson, rådmannen i Gbg Ernst Otto Manfred F (1872—1948), blev far till docenten i biokemi i Uppsala Gösta F (1919—63).

En yngre bror till den ovannämnde kyrkoherden Andreas F var kronofogden i Oxie, Skytts och Vemmenhögs fögderi (Malm) Per F (1710—71), av vars söner handlanden i Malmö Anders Gilius F (1754—1830) blev far till bl a Thomas F (1787—1867), en av sin tids rikaste och mest framstående affärsmän och skeppsredare i Malmö. Även dennes yngre bröder och flera brorsöner, bland dem konsul Otto Fredrik F (1834—1906), var affärsmän i denna stad. Söner till den sistnämnde var dels sjökapten Carl F (1863 —1924), som skrev släktens historia, dels den länge i utlandet (Tyskland, Belgien, Italien) bosatte ingenjören Otto F (1867—1933), känd som uppfinnare av de efter honom uppkallade elektriska induktionssmältugnarna, dels överläkaren vid Augustanalasarettet i Chicago Anders F (1868—1946). Son till Carl F är rådgivaren i Rödakors-föreningarnas förbund i Geneve direktören Ernst Gilius F (f 1908, d 1996).

Handlanden Anders Gilius F:s äldre bror, advokatfiskalen i Gbg Hans Friedrich F (1751—1807), blev farfar till v häradshövdingen Lars Anders Rudolf F (1813—1908) i Jönköping. Sonson till denne var kaptenen Per Anders Eric F (1884—1944), som under tjänstgöring i det sv gendarmeriet i Persien 1911—16 blev persisk major och gjorde sig känd som en av Sveriges mest initiativrika idrottsledare. Hans farbror, verkst dir i Försäkringsbolaget Allmänna Brand, v häradshövdingen Nils Albert F (1861—1937), blev far till f d verkst dir för bl a ab Industrikredit Bo Rudolf F (f 1894, d 1985) och till PR-chefen hos Livförsäkringsab Framtiden Nils-Bernhard F (f 1905, d 1988), vars maka Elisabeth (Liesl) F, f Werber (f 1908, d 1982), gjort sig känd som tecknare. Lars Anders Rudolf F: s yngre bror, ryttmästaren Fredrik Julius F (1815—1908), blev farfars far till verkst direktören i Manufaktur-ab i Malmö och i Malmö Yllefabriks-ab Carl Axel Walter F (f 1914, d 1996).

Till en helt annan släkt hörde den i Brasilien verksamme kände skulptören prof August Ferdinand F (1878—1939), vars far, konduktören August Andersson F (1844—1922) i Ljusnarsberg (Ör), ursprungligen hette Frisk och var son till f d soldaten Anders Frisk (1809—78) i Gräsholmen, Trästena (Skar).

Källor o litt:
G Elgenstiernas saml, KB; Skräddareämb :s i Kristianstad inskr :prot 1648—1745, fol 24, 26 v, 65 v, 71 v, 72 v, 98, 157 v, Nord mus; brev från dir S Otto Brenner 12 mars 1965, SBL; avskr av L Falkman, Ättetavla över ätten Mandorff, Stadsarkivet, Malmö. — Allhems sportlex, 2 (1949); T J Arne, Svenskarna o Österlandet (1952); G Berggren, Mamsell Heddas fästmögåva (Sancte Christophers Gilles Chroe-nica, 11, 1937); J Bromé, Karlskrona stads hist, 3 (1930); K Enghoff, Kristianstads hist 1614—1948 (1949); M Fahl, Biogr matr (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 2, 1963); C F, Slägten F i Sverige (1893; ny uppl av E F 1934); A U Isberg, Malmö stads kyrkor, 1 (1914), s 439 f; Jönköpings hist, 4 (1921); [C F Lindahl,] Sv millionärer. Minnen o anteckna af Lazarus, 9 (1904), s 143 ff; NF:s sportlex, 3 (1940); A Paulin, Sv öden i Sydamerika (1951); C Sjöström, Blekingska na- tionen (1901); dens, Skånska nationen (1897); SKL; SMoK; S-ö Swahn, Från Kalvhagen till Alamedan (1939); Sv por-trättgall; Sv släktkal 1963; Sv TeknF 1861— 1936, 1—2 (1937); B Utterström, Läsesäll-skap o lånebibi i Karlskrona 1794—1863 (Fören Gamla Karlskrona. Årsbok 1958— 59); Väd 1963.

Källa:
(Frick, släkt, www.nad.riksarkivet.se/sbl/artikel/14470, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2013-08-23)


Källor

1)Ancestry.com
  
2)schmidt-family.biz