Personakt Antavla

Olof Niclisson Tavast till Mellola

Biskop i Åbo, Fogde, Riddare. Blev högst 70 år.

Far:Niclis

Född:1332 Mellola, Kylläkoski, Finland 1)
Död:1402-03-17 Mynämäki, Finland 1)

Barn med Kristina (Catharina) Rötgersdotter Jägerhorn af Spurila (1332? - )

Barn:
Ingrid Olofsdotter Tawast (1367? - )
Jöns Olofsson Tawast (1390? - 1439)

Noteringar

Släkten Tawasts stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem.
Ramsay Jully: Frälsesläkter i Finland, H:fors 1909: Olof N Tawast har 29.8.1386 bland frälsemän i Finland bekräftat den skrivelse i vilken Finlands inbyggare hos konung Albrekt (av Mecklenburg) anhålla om Jeppe Diekn till lagman i Finland.
Var sannolikt bördig från Tavastland, från Kylmäkoski socken, Mellola by, där sonen Niklis Tawast hade sitt "fäderne", som han 1411 bortbytte mot Porkkala i Lampis socken.
Köpte ett gods, Alasjoki (Tavastila) i Virmo socken, vilket gods sedan blev släktens stamgods, och där, c:a 1850, en silversked prydd med Tawastska vapnet hittades.
Köpte även gods i Halois i Virmo och i Kurina i Miettois socken, vilket köp hans son, biskopen, år 1416 till fullo betalade.
Även avslutade sönerna, biskopen och Niklis Olofsson, den handel han ingått om Kaarleis i Virmo socken, 17.3.1402. I sistnämnda urkund nämnes han avliden "Olof Tawast, Gud hans själ nåde".
Gift med hustru, om vilken endast är känt, att hennes moder ägde Palttila i Letala socken.


Källor

1)wikitree.com