Personakt

1288 Johan Johansson

Bonde, Soldat.

Bosatt:1675 Böle, Råneå (BD)
Död:1676-12-04 Lund (M)Dog i slaget vid Lund 1676-12-04.

Barn med 1289 Marieta Andersdotter (1647? - )

Barn:
644 Nils Johansson (1678? - 1740)

Noteringar

I mantalslängden 1675 finns Johan Johansson med hustru i Böle, i nästa längd 1678 står istället hustru Mariet soldat. På samma gård bor 1674 Lars Nilsson. Johan Johansson blev soldat 1676-09-08 och dog i slaget vid Lund 1676-12-04.

----------------------------------------------------

Fakta
Skånska kriget 1675 - 1679
Karl XI, var kung Den 2 september 1675 förklarade Danmark krig mot Sverige. Danskarnas mål var att återerövra Skåne, Halland, Bleking och Bohuslän.

Slaget vid Ölands Södra Udde.
1 juni 1676.
Förlorade slaget mot danskarna och holländarna.
Regalskeppet Kronan, förliste.
Hastiga manövrar ledde till att krutförrådet exploderade och skeppet fattade eld.
Av besättningen på 850 man, överlevde 50.

1 – 2 juli 1677,
Slaget vid Köge utanför Köpenhamn.
Förlorade mot danskarna.
Förlust, 19 fartyg av 45 och 4 200 man

Slaget vid Lund
4 december 1676.
Det blodigaste slaget som stått på nordisk mark.
Förefaller ha varit kaotiskt.
Förlust av 50 % av manskapet.
Officiellt begravdes 8357 man på slagfältet.
Källor anger att tillfälligheter ledde till att Sverige vann.
Mitten vid slaget vid Lund utgjordes av Vesterbottens regemente under ledning av Zakarias Ribbing.
Totalt 10 brigader om 1650 man.
Källa: Svenska historien/Sjette bandet. Carl XI.

Slaget vid Lund - turistmål
Information på Turistbyrån samt på Kulturen i Lund. Där speglas slaget i dagens kulturlandskap med skyltar, kartor och film.

----------------------------------------------------

Slaget vid Lund stod den 4 december 1676 i ett område norr om staden Lund i Sverige. Striden stod mellan den invaderande danska armén bestående av ungefär 13 000 soldater under Kristian V och den svenska armén bestående av ungefär 8 000 soldater under Karl XI. Det är ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark.[1] Förlusterna var cirka 50 procent på båda sidorna, 6 500 danska soldater och 3 000 svenska.

Kriget var inte slut i och med slaget i Lund men svenskarna hade nu fått ett fotfäste i Skåne. Under 1677 brändes många byar och städer i Skåne på order av Kristian V för att försvåra för svenskarna. Under 1677 försökte även danskarna storma Malmös fästning men misslyckades.

Kriget slutade på alla fronter 1679. Freden lämnade Sveriges gränser intakta. Även de tyska provinserna fick vi behålla. Detta berodde på Frankrike som genom kriget stärkt sin position. De stödde sina bundsförvanter Sverige och vägrade acceptera några landsförluster för Sverige. Fred slöts med Danmark i Lund den 27 september 1679.