Personakt Antavla

Niels Olufsen Ternö Madvig

Kapten.

Far:Oluff Hansen (1610 - 1662)
Mor:Kerstin Gammalsdotter (1609 - 1698)

Död:efter 1693 1)

Barn med ?

Barn:
Erich Nielsen

Noteringar

Flydde, precis som sin bror Hans, från Blekinge när svenskarna invaderade Blekinge och Skåne.
Blev kapten i danska flottan.

Ur Bornholmske Samlinger, 1918:
"Niels Olsen Madvig findes nævnt 1677 som Kapitajn i Kongelig Majestæt
Tjeneste og er rimeligvis den samme som Niels Olsen Madvig fra Ternø i Blegind, hvem Kongen 8. Oktober1680 [Sjæll. Register] gav indvandrede Skaaningers Friheder. Ham gjenfinder vi maaske i Niels Olsen Ternøe, Lodsmand paa Kristiansø, hvor han 27. Juni 1685 afløste Kapitajnlieutenant Wildeman som Havnebygmester og 14. November 1687 fik tilsendt af Kongen i dybeste Hemmelighed 50 Rigsdaler i Paaskønnelse af hans dygtige Havnearbejde.
Hans Hustru kom senere i Klammeri med Barberer Langhorns Kone, og Følgen af Niels Olsen Ternøes Optræden herunder blev, at han 13. Juni 1693 afsattes fra sin Stilling som Fæstningens Lodsmand.
Ternø er Navnet paa en Klippeholm udfor Fiskerlejet Madvig; den hører sammen med dette ind under Helleryd Sogn i Blegind."


Källor

1)http://www.mahler-schou.dk/mahler-schou-2/13518.htm