Personakt Antavla

Abraham Abrahamus Martinii (Mårtensson)

Kyrkoherde. Blev högst 81 år.

Far:Martinus (Mårten) Laurenti (Larsson) (1525 - 1610)
Mor:Elisabeth Karlsdotter Bröms (1535 - 1600)

Född:1565 Viken, Torp (Y) 1)
Död:1646-04-26 Torp (Y) 1)

Noteringar

Abraham Abraham Mårtensson, 1655-1646, var gift med Margareta Orre. Han inskrevs vid Uppsala universitet den 15 februari 1600 och blev år 1611 kyrkoherde i Torp. Enligt Bygdén uppbar han 1612 i mars månad 20 tunnor förläningsspannmål, vilket anslag 1629 ökades till 24 tunnor. I Älvsborgs lösen åren 1613-19 utgav han 24 daler årligen. På tinget i Torp 1621 blev allmogen på hans begäran allvarligen förmanad att "byggia och förfärdiga sin kyrka, then i mång år hafver varit ofärdigh och ännu är, och så framt någon ther emot treskas, som härtill skiett ähr och skada ske skulle, then svare til, som olydig är; detta samtycke the alle." - I Njurunda socken ägde Abraham 1632-34 ett hemman i Gästad (sannolikt ett arv efter farfadern). Abraham och Margareta fick sex barn, vilka alla antog efternamnet Bröms; Abraham, överstelöjtnant, Lisa, Brita, Martinus, Barbro samt Lars. Martinus blev student 1624 och senare regementspastor vid Ångermanlands och Medelpads regemente, ”en mycket behjärtad man och stor slagskämpe”. Lars ”blev student 1637, ehuru ej präst, hjälpte fadern i de kyrkliga sysslorna”. Abrahams dotter Brita Abrahamsdotter Bröms gifte sig med Olof Mattsson Baccheus, kapellan i Harmångers socken i Hälsingland. Paret fick tre barn, Kerstin, Margreta och Jonas. Brita Abrahamsdotters äldre dotter Kerstin Olofsdotter Baccheus 1630-1700 var gift med Olof Pärsson, som vi vet bodde i Ålsta åren 1653-1679. Makarna fick barnen Olof 1648-1706, Pär, Rebecka f 1655 och Erik f 1668.

Kerstins dotter Rebecka Olofsdotter 1655-1732 gifte sig med en namne till sin far, Olof Pärsson. Denne Olof levde 1641-1725. Olof och Rebecka fick barnen Karin 1679-1764, Olof och Kristin 1687-1755.

Rebeckas son Olof Olsson 1684-1715, var gift med Märta Pärsdotter 1674-1755. Olof och Märta fick endast ett barn, dottern Rebecka f 1712.

Olofs dotter Rebecka 1712—1791 gifte sig också hon med en Olof Pärsson, född 1702, död 1744. Olof och Rebecka fick fyra döttrar, Märta 1732-1801, Malin 1734-1772, Karin 1739-1743 och Rebecka f 1746.

Rebeckas dotter Rebecka Olofsdotter f 1746 gifte sig med Hans Månsson Bodin, ättling till Mikael Mårtensson.

Brita Abrahamsdotters yngre dotter Margareta Bacchea f 1632 gifte sig med Johan Huss, ättling till Elisabet Mårtensdotter.

Källor och litteratur:
Kyrkböcker (mikrokort från SVAR)
Bygdén Leonard: Härnösands stifts herdaminnen
Nyberg Helge: Familjeregister
Noteringar
7. Abrahamus Martini (1611-46), företrädarens son, inskrefs
ss. stud. vid Upsala univ. 15 febr. 1600. Tillträdde khdebefattningen i
Torp 1611 och uppbar i mars följ. år 20 t:r förläningsspanmål, hvilket
anslag 1629 ökats till 24 t:r. I Älfsborgs lösen 1613-19 utgaf han 24 dlr
årligen. På tinget i Torp 1621 blef allmogen på khden herr Abrahams begäran
allvarligen förmant att »byggia och förfärdiga sin kyrka, then i mång
år hafver varit ofärdigh och ännu är, och så framt någon ther emot treskas,
som härtill skiett ähr och skada ske skulle, then svare til, som olydig är;
detta samtycke the alle». Angående Borgsjö kyrkobord ransakade herr
Abraham och sexmännen år 1631. »Desse förbemälte egor hörer kyrkan
til i nampnet, men pastor hafver af egorne gagnet». (Eckl. bost. 2, s. 68.)
I Njurunda socken innehade han 1632-34 ett hemman i Gästad, Afled
våren 1646 före 25 apr.
G. m. Margareta Orre.
Af barnen, hvilka antogo namnet Bröms: Abraham, överstelöjtnant; Lisa,
g. m. mönsterskrifvaren Petter Lind, som var född i Hsand och stupade i en
drabbning i Polen 1657. Hon afled omkr. 1660; Brita, g. m. kapellanen i Harmånger
(Hälsingl.) Olof Bacchæus, de hade en dotter, hustru Kerstin i Ålsta i
Torp, som afled 24/2 1700, 69 år 9 d. g.; Martinus, stud. 1624, reg.pastor vid
Ångermanlands och Medelpads reg., lefde ännu 1654, »en mycket behjärtad man
och stor slagskämpe»; Barbro, g. m. handlanden i Hudiksvall G. Göransson
(Anrep, Sv. adelns ättartaflor IV, 540); Lars, stud. 1637, ehuru ej präst, hjälpte
fadern i de kyrkliga sysslorna.


Källor

1)Lennart Lagergren (www.famlagergren.se)