Personakt

5862 Michael Laurentii Larsson

Kyrkoherde. Blev ca 40 år.

Född:omkring 1584 Burträsk, Västerbotten 1)
Bosatt:Burträsk, Västerbotten
Död:1624 Burträsk, Västerbotten 1)

Äktenskap med 5863 Karin (1586? - 1635?)

Vigsel:omkring 1607 Burträsk, Västerbotten 1)

Barn:
2931 Karin Mikaelsdotter Burelia (1610? - 1691?)
Abraham Michaelis Burelius (1620? - 1671)

Noteringar

Levde i Burträsk (AC).
Michael Laurentii (1606-24), förste kyrkoherden, underskref
såsom kaplan i Skellefteå Upsala mötes beslut 1593. I samma egenskap
var han på riksdagen 1600 stiftsfullmäktig och lär ha där mycket verkat
för Burträsks pastorats utbrytning från Skellefteå. Han insattes här såsom
ofvan nämndt år 1606 till khde, men först 24 febr. 1608 synes han erhållit
kon. Carl IX:s kollationsbref (Eckl. bost. Wästerb., s. 110). År 1609 uppbar
han 21 t:r af kyrkotionden. Afgifver 20 dec. 1614 ett intyg att hans
sockenbo Anders Andersson i Rämelsvattnet af vådeld mist sin egendom och gård. 1624 års kyrktionde-längd för Burträsk har endast hans
sigill undersatt och han är förmodligen s. å. död.

Efter hans änka gafs år 1635 i testamente till kyrkan 5 dlr 12 öre. Förmodligen
är kaplanen Abraham Michaelis en son och Karin Michelsdotter Burelia, g. m. kaplan Joh. Nic. Lang, en dotter.


Källor

1)Anbytarforum