Personakt

Olof Håkansson

Död:1691-11 Örseryd, Bräkne-Hoby (K) 1)

Barn med ?

Barn:
Berta Olufsdotter (>1695 - 1711)

Noteringar

1668-10-21 Bräkne härads dombok
Per Eriksson i Ryd kärar Anders Håkansson och Olof Håkansson i Örseryd angående farsarv och morsarv, vilket han har varit förmyndare för. Arvet är nu utbetalt.

1670-09-21 Bräkne härads dombok
Nils Persson inger en förrättning, vilken är gjord i Åryd 1670. Magnhild Per Hanssons i Lilla Kulleryd, Karin Per Arvidssons i Belganet, Karin Nils i Evaryd, Ramfred i Torp, Bo-Karin i Hoby, Olve Olofsdotter i Borvidsmåla, Berta Olofsdotter i Törneryd, Lars Turesson i Falsahemmet, Nils Persson i Falsahemmet, Olof Håkansson i Örseryd, Jöns Arvidsson i Hålabäck, Holger Persson i Silpinge, Mats Persson i Kullåkra, Håkan Arvidsson i Väby, Per Jeppsson i Dockemåla, Jöns Persson i Sonekulla, Kerstin Persdotter i Sonekulla, Jöns Perssons hustru, Arvid Jönsson i Väby och Jon Månsson i Ryssmåla, vilka har bekänt sin sannhet för prästen i Åryd. Prosten Måns Erikssons i Gammalstorp attest inges, vilken lästes och påskrevs. Per Matsson i Raskamåla vittnar; När han skulle fästas med Nils Gummessons dotter i Raskamåla, var de hos mäster Bertil och bad om fästning och då fick mäster Bertil två alnar lärft i gåva. Gumme Eriksson i Harkniven vittnar; Att när Per Matsson skulle fästas så var han å Pers vägnar hos prästen under onsdagen, då lovade mäster Bertil att de skulle fästas om söndagen. När söndagen kom tvekade mäster Bertil. Bertil frågade efter offer. Brudgummen hade 12 skilling och bruden hade 8 skilling, vilket Bertil tyckte var för litet.

Jordrevning 1671 augusti i ÖRSERYD (Öhrsary)
Per Håkansson, efter gamla jordeboken, helt kronohemman
åbos och brukas nu av
Olof Matsson, städt i danska tider
Olof Håkansson, städt 1/4 av grevlige befallningsmannen salige Jonas Håkanssons änka och 1/4 av Augustin Månsson
Jöns Håkansson, städt 1/4 av grevlige befallningsmannen salige Jonas Håkanssons änka och 1/4 av Augustin Månsson

1681-06-01 Bräkne härads dombok
1 ting. Jöns Arvidsson i Hålabäck kärar Olof Håkansson i Örseryd och Jöns Håkansson i Sävsjömåla angående förkommet timmer. Jöns har ett avtal med Kurt Petersson i Ronneby. Åke Jönsson och Mats Jönsson, båda Jöns Arvidssons söner, vittnar att det fanns nio tyltor timmer Örseryds kvarndamm, de lejde Håkanssönerna att uppdra timret.

Jordebok 1685
Olof Matsson 2/3 krono.
3/6 Olof Håkansson, medelålder. Städslat av slottsherren för 3 daler. Dräng Johan Hindriksson salpetersjudare och (svårläst)
1/6 Sven Olofsson, 30 år. Städslat 1679 för 4 daler.


Källor

1)Anbytarforum