Personakt Antavla

Stina Andersdotter

Blev 49 år.

Far:Anders Larsson (1734 - )
Mor:Ingrid Karlsdotter (1730 - )

Född:1763-07-10 Kalvsveden, Vist (E) 1)
Döpt:1763-07-10 Vist (E) 1)
Död:1813-04-15 Skeda (E) 2)Dödsorsak: Bröstfeber
Begravd:1813-04-20 Skeda (E) 3)

Äktenskap med Lars Tjäder (1757 - 1831)

Vigsel:1793-12-29 Skeda (E) 4)Bor i Alarp enl vigselboken

Barn:
Maja Larsdotter (1795 - )
Anders Larsson (1798 - 1869)

Noteringar

Stina var 34 år vid sonen Anders födelse.

Föddes i torpet Kalvsveden
Kalvsveden är liksom närliggande torp avstyckat från Farsbo. Avstyckningen skedde vid sekelskiftet 1700. Efterhand som de gamla torparna av åldersskäl upphörde med sin torpargärning, slogs flera torp tillsammans till större bruksenheter. Så blev det vid Kalvsveden, då mark från Västerås, Lövudden och Hässelkulla tillfördes Kalvsveden. Den sista brukaren vid Kalvsveden blev Nils Eriksson, bördig från en gammal torparsläkt i Pirum. Nils Erikssons hustru Stina, bor fortfarande kvar som pensionär vid Kalvsveden. Vid Kalvsveden är fortfarande alla byggnader bevarade.
www.visit.se/~wist-hembygdsf/wist-hembygdsf/slott-torp/stavsater/kalvsveden.htm
Kalfsveden: torp å Stafsäter, Vist sn, Hanekinds hd, Östergötland. Kan möjligen betyda Kalvhagen (enl Ortnamnsregister på inst för språk och folkminnen)

Farsbo gård
Av Nils Sjöberth
Om Farsbo gård har urkunderna nästan inget att berätta. Genom ortsnamnsregistret vid Uppsala Universitet har vi fått veta att 1413 ägdes Farsbo av en man vid namn Greghers i Fadersbothum. Fadersbothum torde enlig Lindqvist i Bjärka-Säby böckerna härledas till en man Fadher (far). Fri tolkning kunde således vara Greghers i faderns hus. Genom dialektal förändring har sedan Fadersbothum ändrats till det betydligt kortare namnet Farsbo.

1684 vet vi att gården köptes av Jacob Spens, ägare till Stavsäter. Redan 1683 ansågs gården vara i fullständigt förfall. Kvar fanns då bara en liten stuga, en liten loge samt ett fähus. Därmed upphörde Farsbo att vara en egen bruksenhet. I stället styckades gården upp till fyra dagsverkstorp, nämligen Hässelkulla, Pirum, Lövudden, Kalvsveden och Håkantorp. Detta framgår av 1703 års ägokarta.
I Husförhörslängderna förekommer inte Farsbo. Emellertid går att läsa ur kyrkobokföringens äktenskapsregister att kvar i Farsbo bor och ingår äktenskap:

1704 Brita Swensdotter
1702 Johan Danielsson
1722 Johanna Jonsdotter

Förmodligen räknades dessa människor in som tjänstehjon tillsammans med gårdsfolket vid Stavsäter under husförhören.
Fortfarande finns en udde vid St. Rängen som bär namnet Farsbonäset.


Källor

1)Vist C:4 s9
  
2)Skeda AI:7 s238 och Skeda C:4 s399
  
3)Skeda C:4 s399
  
4)Skeda C:4 s7 och Skeda C:3 s34