Personakt Antavla

2492 Erik d y Welamsson

Bonde Tolvman och nämndeman. Blev minst 55 år.

Far:4984 Welam d ä Eriksson (1597 - >1655)

Född:mellan 1627 och 1628 Bälinge, Nederluleå (BD)
Bosatt:Bälinge 3, Nederluleå 1)
Död:efter 1682

Barn med 2493 Sigrid

Barn:
1246 Welam Eriksson (>1649 - <1729)

Noteringar

I mtl 1674. Då bestod hushålletr av bo,son, dtr och sonhustru. Sonen och hans hustru är förmodligen 666 och 667.

Biografi
I mantalslängden 1653 står han fortfarande som familjens överhuvud, men 1660 finner vi Erik Velamsson med hustru i mantalslängden, likaså 1665. 1674 och 1675 är hustrun inte längre där; han står då tillsammans med en son, sonhustru och dotter. 1675 angives att han har två pigor. 1679 står han med son och sonhustru. 1682 finns han inte längre med i mantalslängden. Skulle han vara född 1622 eller tidigare, så betyder hans uteslutande ur mantalslängden väl att han fallit för åldersstrecket (60 år). I annat fall skulle han kunna ha flyttat från gården eller vara död om mantalslängdens uppgifter stämmer.

I kyrkoräkenskaperna finner vi honom tre gånger: 165-12-21 heter det: "Erik Velamsson i Bälinge givit till kyrkan för sin hustru är kommen till hälsan, 1 daler". 1660-01-08 gav han 3 daler till kyrkan, ovisst för vad ändamål, men troligen i testamente. 1675-05-24 gav han 12 öre för bårklädet (i samband med begravning).

1667 tycks missväxt ha drabbat Bälinge by. Detta år upptages tydligen samtliga grannar bland "husarme och eländige i Lule socken": "Jacob Jönsson, fått stor missväxt: Hans Christophersson, utfattig, fått stor missväxt: Erik Wellamsson, fått stor missväxt hustru Barbro, i stor eländighet".

Tre gånger möter vi honom o Luleå tingsprototkoll: 1660-11-28: "Erich Wihlinsson i Bäling haver kallat Malin Jönsdotter ibm tjuv och det ej kunde bevisa, blev alltså sak efter det 20 cap. i Tingsbalken Utgav 40 mk fyratio mk". 1666-003-23: "Samma dag ställtes för rätten Clemmet Pedersson i Alvik, Isak Pedersson ibm och Nils Nilsson i Bölet, vilka gåvos skuld hava stulit av Erich Willhellmsson i Bälingh åtskilligesaker uti penningar och pertzedlar till 30 daler 11 öre sölvermynt, till vilken missgärning och synd de icke neka kunde, men bekände sig brottslige och skyldige vara; förben: de Clemmet- och Isak Pedersson hava tillförende stulit, och äro däför dömbde till penningeböter 1664 den 1 Decembris och sedan lupit gatlopp, varföre desse efter högst oftabem:te KOngl. Maj:tz nådige resolution blevo dömde att giva målsägenden sitt igen och sedan böta tre gånger så mycket tjuvnaden värd var. Förskr:ne personer hade platt intet böta med utan pliktade med kroppen och lupo sammtido gatulopp efter straffordinantien". 1675-05-10 vid extra ting i Luleå sattes fyra nämndemän i de frånvarandes ställe. Sist bland dessa var Erich Wellamsson i Bälingh, (troligen vid det laget något under 50 år gammal).

I jordebok i Krigsarkivet står Erik Velamsson ännu 1689 skriven för ett hemman i Bälinghe om 1/2 mantal, men eftersom sonen Velam Ersson redan 1682 i mantalslängden, 1683 i kyrkotiondelängden och 1684 i röklängden efterträtt honom, har vi troligen här endast ett exempel på den kända eftersläpningen av namn i jordeböcker.


Källor

1)Jan Wikström, forskare Luleå (adr: Dalagatan 14 Luleå)