Personakt

98272 Per Hindersson

Nämndeman.

Bosatt:1539 Östanbäck 15, Skellefteå lfs (AC) 1)
Död:efter 1546 Östanbäck 15, Skellefteå lfs (AC) 2)

Barn med ?

Barn:
49136 Olof Persson

Noteringar

Osianbäck (Östanbäck) nr 15 ägs 1539-1546 av Per Hindersson. År 1543 har han 13 spannland åker (2,1 hektar) samt 24/2 lass äng. Per Hindersson äger sannolikt gården 1514 och är troligen nämndeman då.

Kuriosa:
Kyrkoherden i Bygdeå, Jonas Nikolai var gift med en flicka från Ostvik u År 1549 var hon död och detta år uppträder Jonas Nikolai som ombud
vid ett arvsskifte i Stockholm. Han var ombud för sin avlidna hustrus mor, söner och döttrar. Modern var bosatt i "Östavik". De var arvtagare efter Sven Jonssons i Stockholm avlidna hustru, och herr Jonas förklarade sig nu på arvingarnas vägnar
nöjd med vad han fått motta, nämligen: 60 mark örtugar i reda penningar, en 1 vl:i, en tennkanna, en grön engelsk kjortel, en klockekåpa och en kista. Jonas Nikolai har förmodligen blivit bekant med sin hustru när han var kaplan i Skellefteå
1522-1531. Sannolikt tillhörde hustruns familj de mera välbärgade i Ostvik Östanbäck eftersom hon gift sig med en präst och eftersom familjen hade välbär gade släktingar i Stockholm. Sannolikt var Jonas Nikolai’s svärmor änka efter Per Hindersson.


Källor

1)KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) 2 uppl. s.228
  
2)fredman.se