Personakt Antavla

480 Jeppe Nilsson Gubbe

Bonde i Krapparp nr 4.

Far:960 Nils Nilsson (1658? - >1726)
Mor:961 Boel Jönsdotter (1666? - >1698)

Död:mellan 1750-12-26 och 1751-03-13 Anholt, Danmark 1)1750 den 19de December Capit: Corneliussen EM igen komit hijt, tingar med Jeppe Gubbe om en båth till Anholt och blifwit över natten.

1750 den 26de December Capit: Arend: Corneliusson, som warit här wed gården ifrån den 20de dennes afseglat med Jeppe Gubbes båth till Anholt, Gudh förläne dem en wählsignat Fram och återresa, Amen!

1751 den 13de Martij kom de bedröfwelige Tijender att Jeppe Gubbe, Cap: Corneliusson med bägge bröderne Christier och Nils druncknad, sedan Jeppes båth wed Anholt blifwit sönderslagen.
 

Barn med 481 Kristina Nilsdotter (1693? - 1758)

Barn:
240 Nils Jeppson (1722? - 1780)

Noteringar

Dömdes till böter tillsammans med hustrun 1719, troligen för otidigt sängalag. Se notis på hustrun.
Utdragen kommer från Hans ARlocks avskrifter av von Kochens journaler, herren på Krapperup.

1720 omnämns en Jeppe Nilsson Berg i Krapparp i domboken. Finns med i båtsmansrullan född omkr 1695-1697. Identisk med denne?

Kusin med Olof Nilsson i Eleshult enligt nedanstående domboksmål. Likaledes släkt på något sätt (bror?) till Nils Nilsson Gubbe i Stubbarp nr 8. Deras barn förekommer ofta som gudmödrar eller faddrar vid barnens dop. Isåfall troligen son till Nils Nilsson ohh i Stubbarp nr 8.

1669
Anders Nielsen i Klape oaa sin broder Niels Nielsen i Subberup saa och Niels Andersen ibm: pa sin egen och södskinds wegne i dag deiris fierd ting etc
1750 den 23e Martij Nils Gubbas Bröllop warit i Stubbarp

1729-02-20
No 34
Än ytterl:n kan H:r Inspectoren och
arendatoren Christian Holst låtit inkalla Crono-
Bonden Anders Svensson i Smedstorp, för det
han fördolt och tagit till sig 2ne
sillelmantzer som den förrymbde tiufwen
Pål Jonson i Smedstorp stulit ifrån Jeppa
Nilsosn i Kraparpe by; til uplysning i
saken åberopade sig strax käranden dess
instemde witne Olof Nilson i Eleshult och
Olof Månson i Smedstorp, utaf hwilka
Anders jäfwar Olof Nilson, för det han är
syskonebarn med Jeppe Nilsson blifwandes
derföre allena Olof Månsson edel:; afhörd, som
följer, att när han med det förra åbe-
ropade wittnet wore Jeppe Nilsson följacklige
till Anders Svensson at fråga, om Han för
Pål Jonsson hafft några slike sillemantzer...

Novbr 1741
Eodem [Den 30do] bortstadt u hemmanet No 4 i Krapperups by till drängen Nils Jepsson - hwarifrån dess Fader Jeppe Nilsson sig afsagt, Städien är 21 D: Smt.

Januarij 1746
Eodem [28de] afsagt Jeppe Gubbes son ifrån Hemmanet, för det han med Fadrens Samtycke, då dhe kiört bränne hemb ifrån Hagerne, lönligit kiört et stycke Böcke Träh till sin Gårdh.

1751 den 3die Maij hölts Upteckning ock Skiffte effter afl: Jeppe Gubbe i Krapr: och Swen Eskels afl: hustru i Smedstorp


Källor

1)Martin Brandt, http://brandt.radient.org/