Personakt

930 Bengt Jönsson

Länsman. Blev högst 77 år.

Född:1646 Starby (L) 1)
Död:1723 Höja (L) 1)

Barn med 931 Hanna Persdotter (1650 - 1737)

Barn:
465 Gertrud Bengtsdotter (1667 - 1717)

Noteringar

Länsman i Höja

Wikipedia.se
En lensmand var en kungligt utnämnd förvaltare av ett län. I Danmark-Norge blev dessa befattningshavare avlösta av sådana som bar den nya titeln amtmand 1662.

I Skåne fanns lensmaend i flera socknar (alla?). I den s.k. Decimantboken som gäller år 1651 nämns länsmän med ofrälse namn t.ex i Gladsax och Ängelholm (Gudmund Persson). I Höja sockens kyrkobok omnämnes länsmannen Bengt Jönsson på nr 8 från 1690-talet och in på 1700-talet. Det förefaller som om det är män vilka motsvarar de bondelänsmän som fanns i Norge. Uppenbarligen fanns de redan under dansk tid.


Källor

1)hem.bredband.net/slekt/hems/