Personakt

1926 Nils Larsson

Född:omkring 1644 1)
Död:efter 1700 Bräcke nr 1, Brunnby (M) 1)

Barn med 1927 ? (- >1688)

Barn:
963 Bereta Nilsdotter (1669? - >1724)

Noteringar

Syneprotokoll 1702
1 Nils Larsson och unge Nils Larsson,
den förre upwist F: M: Joh: Jungz
Städjebref af d. 16 maj 1669, gifwit
i Städja 15 d smt.
Den and: Seddel:n af d. 2 Feb. 1673
och innehåller Städja 11 d smt.
Skyldig till H:r Barck 2 d smt
Ao 1701.
Den senare åbon har H: Arrendat:
Barcks städjebref Dat. 3. 30 Julj
1694 och gifwit Städje 15 d smt
clarerat Landgillet.

Nörre Längan 12 wäggr:
Stuga och Cam:s
Reparera wästra gaflan d 24:-

östra Längan 16 wägger
Loge, lada, Fårhuus och andra
nödige huus, felas
3 wäggar: fott å 8
2 dito Tack å 16

Söndre Längan 12 wäggr:
Stall, Fähuus, hölade och Port
felas u wäggr: Tack
1 biälcke

Wästra Längan 15 wäggr:
3 lador, loge och fähuus,
Felas 3 wäggr: Tak å 16,
gafl. at Reparera


Källor

1)Martin Brandt, http://brandt.radient.org/