Personakt Antavla

79616 Håkan Jönsson

Hemmansägare, Bonde.

Far:159232 Jöns (1490? - )

Född:omkring 1510
Tolvman 1539-1549:Tolvman är en medeltida lagman. En av de tolv i lagmansrådet som skulle utföra befallningar från kung och andra ämbetsmän.
I dagligt tal detsamma som nämndeman.

Biografi
1539-1549. Levde hemman 1543-1560 i Högsön, Råneå (BD). Den som bör ha varit Anders Håkanssons far, var Håkan Jönsson ( i de äldsta längderna skrives han "Ionson/Jonsson", men senare är namnet tydligt "Jönsson").

I jordeboken 1543 är han en av Högsöns 8 bönder. I storleksordningen var hans hemman det femte i byn. Han skattade för 6 spannland åker, 8 lass äng och fiske värderat till 2 skälsland (1/2 spannland). De största hemmanen i byn hade åker på 13 resp 12 och 10 spannland.

I bågskattelängden 1546 upptages han med en son, troligen Anders, som då alltså bör vara minst 15 år. Vi finner honom sedan i bågskattelängderna under följande åren med en son, fram till 1563. År 1566 har han plats i bågskattelängden tagits av Anders Håkansson.

Med åren tycks hans hemman ha växt i storlek i förhållande till de andra böndernas i byn. I mantalslängden 1553 har han 9 kor, fler än någon annan i byn. I tionderegistret 1559 har han och Erik Hindersson störst skörd, 4 år senare är Håkans skörd störst. Det verkar som om hemmanet blivit större, och vid tiden för Älvsborgs lösen 1571 har sonen Anders den största förmögenheten.

I tingsprotokoll och saköreslängder finner vi Håkan Jönsson mer än en gång. Vid "rätt laga ting i Lwla s:n om vinteren månedagen näst efter sancte Hendricij"(Hindersmässan var 19/1) var en av nämndemännen "Håkon i Höxön" (Norrl saml häft 6, s354). Däremot saknades han vid sommartinget samma år. Även vid tinget vintern 1546, sommaren 1548 och vintern 1549 finner vi Håkon i Högsön bland nämndemännen. Sistnämnda år dömdes han även till 6 mk böter för att han slagit Olof Larsson i Högsön, men utgav 3 mk. Vid samma ting 1549 dömdes "Håkons hustru i Högsön" till 3 mk böter för att hon vitt(=tillvitat) Davids hustru i Jämtön att ha förgjort en ko för henne. Hon utgav 1 mk.
 
Bosatt:1543 Högsön, LuleåHemmansägare 1543-1563, Högsön, Luleå

Barn med ?

Barn:
39808 Anders Håkansson (1530? - )