Personakt Antavla

Per Sommansson

Bonde, Korpral.

Far:Somman (1525? - 1600)

Född:omkring 1550 Kvisingsö, Älmeboda (G) 1)
Död:efter 1613 Kvisingsö, Älmeboda (G) 1)

Barn med Gertrud Carlsdotter

Barn:
Somman Persson (1570 - >1630)

Noteringar

Bonde ägde ½ Kvisingsö, fanns där 1613. Bräckligt faderskap!.
Skattebonde
Hade varit korpral i 30-åriga kriget; gift med Gertrud Carlsdotter ifrån Harebo, Långasjö sn)

Skrivet av Niclas Rosenbalck på Anbytarforum 7/11 2004:
Lite utdrag som berör Per Sommanssons pretention på Kvisingsö:

Konga dombok 1660 tinget den 23 juli:
Inlevererades en original pantförskrivning given av Måns Gummesson i Kvisingsö lydandes att han för lånte pennigar, nämligen 105 daler silvermynt som halva Kvisingsö är inlöst före, hava anslagit Per Sonesson i Videsryd samma halva gård till possession eller att tillträda så framt penningarna icke inom praeseriberat (=föreskriven) tid bliva betalte. Dat. d. 18 febr. 1659.

Konga dombok 1664 tinget den 26-27 februari:
Samma dag trädde Gumme och Måns i Kvisingsö för sittande rätten och begärade få inbörda bemälte Kvisingsö av Per Somansson i Virsryd efter som de äro närmare bördemän därtill än bemälte Per i Virseryd.
Resolutio
Efter som bemälte Per Somansson ej är i laglig tid penningar hembudne av ovanbem. Gumme och Måns, alltså tilldömdes Per Somansson behålla detta årsbruk i bem. Kvisingsö, sedan tillåtes bemälte Gumme och Måns att inlösa sin bördsrätt i ofta bem. Kvisingsö med gott genbart mynt och dess värde som dem bäst å båda sidor åtnöja, om de gitta i laglig tid.

Konga dombok 1664 tinget den 21-22 juni:
Per Sommansson i Virsryd enskyller sig denna gången att svara Gumme Nilsson i Kvisingsö, efter han icke är lagligen stämd och begärer uppskov till nästa ting.
Gumme Nilsson Förbjudes vid livsstraffs tillgörande att tillfoga Per Sommansson eller hans folk något övervåld, antingen när eller fjärran, desslikes pålades honom framvisa nästa ting sitt pass och bevis, därifrån han kommen är, om sitt leverne och ankomst.

Konga dombok 1665 tinget den 22-23 juni:
Samma dagar kom för rätta Måns Gummesson i Kvisingsö och anklagade Per i Virsryd det han förhåller honom sitt fastebrev som han honom pantsatt haver och penningarna i fjol höst betalade. Per [Olin har skrivit Sven här!] i Virsryd förklarar sig således, 4 st. ärlige dannemän som är Måns i Fagrasjö, Börge i Kallamåla, Per i Bredabäckshult och Jons Jonsson ibidem voro över bäges vår förlikning som i fjol gjordes oss emellan angående 20 daler som oss omtvistas nu om, ty detta veta att betyga. Denna tvist uppskjutes till vittnen komma tillstädes.


Källor

1)Bengt Lennarsson www.devisa-hb.se