Personakt Antavla

Johan Cronholm

Ryttare, skomakare. Blev högst 30 år.

Far:972 Olof (Olle) Olofsson Snedker
Mor:973 Elna Johansdotter

Född:1688-04 Landskrona (M) 1)
Döpt:1688-04-11 Landskrona (M) 1)1688 Aprilis d 11 Christnades Oluf Olufson Snickares sohn Johann af Pastore.
Antagen som soldat:1709-09
Begravd:1719-01 Jonstorp (M) 2)
Död:1719-01-22 Glimminge, Jonstorp (M) 2) lätt Christjär Månsson i Glimminge begrafwa sin Ryttare Johan Cronholm född i Landscrona åhr 1685 warit hemma hos sine föräldrar i tolf åhr hos anderer tient i sex åhr lärdt ock brukat Skomakare handtwärcket uti siu åhr begifwit sig i Krigztiensten 1709 inträdt i äcktenskapsståndet 1713 [1713-06-07] med änckian Gunnel Anders dotter af store giörsslöf. i lifstijden fördt ett wackert ock skickeligit lefverne, blefwet siuk wäl hem Commenderat war för Basemünde Skantz i Danske krijet ock är effter Nije weckers utstånden Siukdom d 22 Januari Klåckan Nije om afftonen sahligen i herranom från denna werlden hädan wandrat.

Sambo med Gunnel Andersdotter


Noteringar

GMR 1710 Majorens compagnie
Ryttare nr 50 för Glimminge
Johan Cronholm
Barnfödd i Skåne och Landscrona stad 22 åhr gl, lärdt Skomackare handtwärck,
Warfd (värvad) in September Månad 1709


Källor

1)Landskrona stadsförsamling C:1 s13 och Martin Brandt http://brandt.radient.org
  
2)www.ddss.nu