Personakt Antavla

Gammal Olofsson

Blev 63 år.

Far:Oluff Hansen (1610 - 1662)
Mor:Kerstin Gammalsdotter (1609 - 1698)

Född:1653-02-22 Matvik, Hällaryd (K) 1)1653 Hans Holst i Bodekull är fadder åt Olofs barn Gammal i Matvik, Hällaryd.
Döpt:1653-02-13 Hällaryd (K) 2)När Gammal Olsson på Tärnö döptes 1653-02-13 i Hällaryd, var bl.a dessa antecknade som faddrar.
Hans Holst i Bokuld, Öllegaard Hansdotter, Tomas Jörgensen i Bokuld, Karen Herr Matsis ( Karin von der Wettering). Man kan ju misstänka att Öllegaard är en dotter till Hans Holst i Bokuld och han kan ju vara far till Karin. Han var från Holstein, kanske därför namnet Holst. (Bokuld=Karlshamn)
Tomas Jörgensen kan kanske vara en bror till prosten Mats Jörgensen Kock.
Lite spekulationer men det tål kanke att forska vidare på.
(Hällaryd C:1 1/2, 1653 nr 3)
 
Död:1716-04-08 Tärnö, Hällaryd (K) 1)

Noteringar

Länk till info om Gammal Olsson på Tärnö
www.swe-gen.se/Hallaryd/webb_hallaryd/Tarno.htm


TÄRNÖ

Jordebok 1583, 1592
Simon på Stora Tärnö

Jordebok 1596, 1604, 1612, 1615
Tyke på Stora Tärnö

Sölvesborgs läns räkenskaper
1615-1616
Förlov
Jöns Åkessons arvingar på Tärnö

Sölvesborgs läns räkenskaper
1616-1617
Förlov
Jörgen på Tärnö flyttade ner till Skåne

Sölvesborgs läns räkenskaper
1618-1619
Saköre
Joen Skats på Tärnö lägersmål med Elin Kämpes på Tärnö

Sölvesborgs läns räkenskaper
1619-1620
Städsmål
Mats Nilsson på Tärnö en fjärding som Tyke på Tärnö påbott

Sölvesborgs läns räkenskaper
1620-1621
Saköre
Mats Nilsson på Tärnö slog Per på Ekö med en yxa

Sölvesborgs läns räkenskaper
1621-1622
Städsmål
Anders Åkesson halv Tärnö som Mats N: upplät

Sölvesborgs läns räkenskaper
1622-1623
Saköre
Sven Matsson i Mara stack Mats på Tärnö igenom hans arm med en kniv

Sölvesborgs läns räkenskaper
1625-1626
Förlov
Trued i Guö, Jöns Matsson och Botil Matsdotter i Svinahaga och Karin Matsdotter i Risanäs ärvde Tyke på Tärnö, arvet flyttades in på herremans gods

Sölvesborgs läns räkenskaper
1627-1628
Städsmål
Åke Nilsson flyttade från Ekö till halva Tärnö

Sölvesborgs läns räkenskaper
1627-1628
Saköre
Mats Jönsson i Bodestorp i Hällaryd socken slagsmål på Mats Nilsson på Tärnö

Sölvesborgs läns räkenskaper
1627-1628
Saköre
Hans Jönsson på Bokö slagsmål på Mats Nilsson på Tärnö

Mantal 1659.
Åke Nilsson, hustru, en piga

Jordebok 1663
Åke Jonsson

Jordrevningen 1671.
TÄRNÖ

Åke Jönsson, efter gamla jordeboken, helt kronohemman

bebos och brukas nu av
Jöns Persson, städt av grevlig befallningsmannen salige Jonas Håkansson
Nils Svensson, städt av grevlig befallningsmannen salige Jonas Håkansson
Jöns Jönsson, städt av grevlig befallningsmannen salige Jonas Håkansson

Trohetseden 1677.
Jöns Jönsson

Mantal 1684.
Gammal Olsson, hustru, krympling
Gårdkvinna Karin

Mantal 1685
Gammal Olsson, hustru, vanför
Gårdkvinna Karin

Mantal 1688.
Gammal Olsson änkling, gammal
Håkan Gammalsson, hustru, piga Sissa

Mantal 1691.
Sven Björnsson, ogift

Mantal 1698.
Gammal Olsson, hustru, tjänstedräng Anders, tjänstepiga Ingrid

Mantal 1699.
Gammal Olsson, hustru, tjänstepiga ---

Jordebok 1685
Gammal Olsson 25 år brukat i 6 år

1717-10-21
Bonde Vollemar Ingemansson i Lycke köpt hälften av 5/6 skatte Lycke av Olof Gammalsson på Tärnö för 100 daler, kvittens skall visas, sålt utom börd, uppbud 1 gången.

1718-02-18
Bonden Olof Gammalsson på Tärnö klagar över att när de fientliga förlidet år vid pingst låg vid Hanö, uppbrände de hans gård på Tärnö samt borttagit all egendom och boskapen, uppvisade även skada på husen. Uppmanas att söka brandstod av häradet, vilket beviljas mot att gården uppbyggs skyndsamt.

1728-03-07
48. Förmyndarna för avlidne Olof Gammalssons på Tärnö två omyndiga barn Vollemar Ingemansson i Lycke, Olof Persson i Törneryd och Per Persson i Åryd kärar barnens styvfader Tore Svensson på Hallö angående flera mål. För själva fastigheten skatteön Tärnös elaka hävdande och undanhållit lösgods vid skiftet. Parterna förliktes sålunda; Styvfadern skall disponera fastigheten i år och inte illa förfara med den. Nästa år avträda den till förmyndarna och styvfadern endast njuta husrum på Tärnö tills barnen blir myndiga och ingen disposition över ön eller de där underliggande öar ha med undantag av yttre Ekö som han behåller för sina kreatur utan avgift. För Tärnö ett år betala till förmyndarna 24 C. Vad lösöret beträffar blir det nytt skifte varav Tore skall få sin del.

1729-06-04
31. Resolution efter 1728-03-07 mellan förmyndarna för avlidne Olof Gammalssons två omyndiga barn på Tärnö, Vollemar Ingemansson i Lycke, Olof Persson i Törneryd och Per Persson i Åryd samt styvfadern Tore Svensson. Gäller stridighet om fastighetens rätta hävd och disposition. 1/8 skatte Tärnö har vid detta ting erbjudits till arrende genom auktion vilket förmyndarna protesterar emot. Att de må tillbjudas arrendet mot den avgift styvfadern Tore lovat mot att de utfäster sig barnens utbildning och uppfostran samt om ön råkar i främmande händer eller genom reparation och påkostnader kan det skada de omyndiga och deras arv. Rätten säger; Ön består av utskärs fiske och bör skötas av dem som sådant för händer har. Förmyndarna har också tvärt emot skiftesinstrumentet flyttat barnen från ena förmyndaren Olof Larsson i Karlshamn där de hade bättre tillfälle till undervisning och uppfostran än på landet. Barnen är av den förmögenhet att räntan på egendomen väl kan försörja dem. Ön är en hamn och dit ofta främmande anländer. Om förmyndarna vill ge lika mycket som andra högstbjudande står de närmast få behålla ön. Auktionen fortsatte och kommissarie Lessle gav högsta budet 50 C och 8 öre.

1748-03-18
Danneman Per Vollemarsson i Lycke inger avhandling daterad 27 januari sistlidne. Dess fader Vollemar Ingemansson och moder Botil Nilsdotter gett till samtliga barnen Per, Ingeman, Jöns, Metta och Pernilla hälften av 5/6 skatte Lycke. Dess svåger salige Olof Gammalsson på Tärnö ägde Vollemar Ingemanssons brorsdotter saliga Kerstin Jönsdotter. Jöns Vollemarsson, Ingeman Vollemarsson samt Johan Månsson i Kölja på sin hustru Mettas vägnar så ock Vollemar Ingemansson och dottern Pernilla, vilka sålt 5/12 till äldste brodern Per för 625 C, 125 C till vardera syskon. Vollemar Ingemansson behåller 5/12 Lycke, vilket är andra halvan. Undantag Båtsmansåkern med mera, 1 gången.

-----------------------------------------------------------------

I Sveriges kyrkor Blekinge band II (Bräkne härad och Listers härad) står på p. 38 under Hällaryds kyrka:
"Bland gravstenar märks en kalkstenshäll, skulpterad med de fyra evangelistsymbolerna och en barngestalt i relief med inskr. ur Mark. 10 över Hendrichs van der Wettering, son till Hans van der Wettering Holst, ridefogde i Bräkne härad, d. i Bodekull (Karlshamn) 1600-t:s s. del. H 125, B 89."


Källor

1)Ia Johansson (www.abrahamj.se)
  
2)Anbytarforum