Personakt

Nils Flodström

Född:1756-10-13 Fagersta bruk, Västanfors (U) 1)

Äktenskap med Johanna Sofia Reissman (1757 - 1817)

Vigsel:1779 Skinnskatteberg (C)

Barn:
Karl Fredrik Flodström

Noteringar

Född i Fagersta bruk, Västanfors (U). Död i Degerfors, Piteå landsförs (BD). Nils började som koldräng 1773, under Hammarsmedmästare Jonas Svensson Gävert vid Bock- hammars bruks nedre hammare i Gunnilbo, Skinnskattebergs kommun. Nils flyttade 1775 från Gunnilbo till Skinnskatteberg. Han bodde vid ?Westergårdshammaren? fram till giftermålet 1779 och benämndes i husförhörslängden dräng, dvs smeddräng.
Enligt Skinnskattebergs bruks avräkningsböcker för 1778 och 1779, de enda som finns bevarade på Landsarkivet i Uppsala för den tid han var där, jobbade han som mästersven vid ?Knipsmedjan?. Hammarsmedmästare eller mästare var Hans Hansson. I avräkningsboken kallas han Nils Flog- ström.Gift 1779-10-03 i Skinnskatteberg (U) med Johanna Sophia Reisman. I Karbenning var Johanna Sophia piga vid vigseltillfället. f.1757 i Stockholm? Det anges vid olika tillfällen att hon är född i Stockholm, men såvitt känt har man inte lyckats hitta födelsenotisen. Vid giftermålet angavs att hon kom från Karbenning, ca 1 mil nordöst om Västan- fors. En av många orter med hytta och hammare. I vigselboken anges han vara mäster- smed, och det antecknades även; ?Nils Flodströms uppförande beskedligt?.
Ovanstående avräkningsbok visar att Nils hade drygt 14 Riksdaler i skuld vid det nya räkenskapsårets början i oktober 1778. Var annan månad tog han ut 1 rulle tobak som i början kostade 6 och sedan 8 skilling. I kontanta medel tog han ut ca 16 Rdl. Vid ett tillfälle köpte han strumpor för 21 skill. 4 rundstycken. Boråsvaror, som kunde bestå av vadmal och andra tyger köpte man 2 Rdl 36 skill. Årets totala utgifter enligt avräkningsboken uppgick till drygt 22 Rdl, med avdrag för ingående balans. Inkomsterna uppgick till drygt 22 Rdl, varför något mera än året innan överfördes till 1779 års balans.
Inkomsterna blev högre under 1779 då han från mästaren Hans Hansson fick i mästersvens- lön 33 Rdl 16 skilling. Kostnadssidan i avräkningsboken innehöll bara posterna ?Contant?, ?Tobac? samt betalning till namngivna personer, som bör vara återbetalning av tillfäliga lån. I ny balans till 1780 var skulden 4 Rdl 26 skill och 4 rundstycken. I samband med Nils och Johanna Sophias giftermål torde han med hustrun ha flyttat till Baggå, där han bodde i Nedre Baggå och var Hammarsmedsmästare på Baggå Bruks Nedre hammare Nyhammars bruk, Ramsbergs socken i landskapet Västmanland (Örebro län). De tog nattvarden första gången den 24/10 1779. Det anges att Nils i Svebili katekes behärskade 1 och 2 huvudstycket medan Johanna Sophia behärskade alla 5.
Det året fanns som mästare vid; Borgfors; Hans Orre Skommerhammaren; Nils Ersson och Anders Åman,
Nedre hammaren; Lars Jansson, Anders Holst, Nils Flodström och Carl Fredrik Nordström som benämns ålderman. Det fanns sex mästersvenner och samma antal smeddrängar.
Baggå bruks avräkningsbok för okt. 1788 till sept. 1789 anger att mästaren Nils Flodström vid Nedre Hammaren tillverkat 298 skeppund 7 1/2 lispund stångjärn. Ersättningen uppgick till 110 Rdl 14 skill 15 rst. För 100 skrindor överkol erhöll han 19 Rdl 21 skill. samt för 15 skeppund 10 lisp. överjärn 20 Rdl 32 skill.
Hans smeddräng Olof Westström skulle ha 6 rdl 32 skill. för halva året och samma summa av mästaren Anders Holst.
I avräkningsböckerna kan man se vad familjen tog ut i naturaförmåner och fick i lön. 1785 bokförs under kontot ?Cram och Borås warors conto? att Nils Flodström köper 1 1/2 lispund ?Wallmar? (Vadmal) i div. colour (ej blått eller grått) för 24 skilling. Vid ett annat tillfälle 7 lisp grått för 1 Rdl 17 skill. En lie för 6 skill.
Boken för 1788/89 är betydligt mera detaljrik än de äldre böckerna. Under månaderna juli till augusti köper man varje månad en tunna råg för drygt 3 Rdl/tunna. 1/2 tunna sill kostade 2 Rdl, ett par vita strumpor kostade 22 skill., 4 alnar tyg 24 skill., 3 rullar tobak 16 skill. osv.
Man köpte regelbundet Råg, Korn, Malt, Sill, Strömming, Torrfisk, Salt, Tobak och lite tyger.
De tog nattvarden sista gången i Baggå den 8/9 1793, varefter de flyttade till Nyhammars bruk i Ramsberg. Nils tog nattvarden sista gången i Ramsberg den 16/6 1800 medan dottern Stina Sophia, som även flyttade till Selets bruk, tog nattvarden även den 8/6 1801. I Ramsberg benämns han Mästersmed. "Svibeli catech." läser han 1 och 2 och "Läser uti bok" ett ?n? dvs nödigt. Johanna Sophia läser 1 - 7 och uti bok ?v?, dvs väl. Det finns inga uppgifter om när man flyttat från Ramsberg.
Familjen flyttade 1801 till Selet för arbete vid Selets bruk i Nederluleå. Norrbotten. flyttade de slutligen till Degerfors bruk i Piteå.

Barn:
Anders Christopher Flodström. f.1780-06-13 i Baggå, Skinnskatteberg (U). d.1780-11-11.
Johanna Katarina Flodström f.1780-06-13 i Baggå, Skinnskatteberg (U). d. 1784-02-19.
Stina Sophia Flodström. f.1782-09-16 i Baggå, Skinnskatteberg (U). d.1866 Nederluleå. Gift 1804-10-14 med Lars Ahlqvist f. 1779 Svartlå
Carl Fredrik Flodström. f.1784-12-24 i Baggå, Skinnskatteberg (U). d.1831-04-19 i Selet, Nederluleå (BD).
Nils Flodström f.1787-07-06 i Baggå, Skinnskatteberg (U). d.1823-08-07 i Degerfors, Piteå landsförs (BD).
Anders (Andreas) Flodström f.1790-07-21 i Baggå, Skinnskatteberg (U). d.1880-06-25 i Degerfors, Piteå landsförs (BD). Mästersmed i Degerfors bruk.
Johanna Fredrika Flodström f.793-02-24 i Baggå, Skinnskatteberg (U). d.1866-07-19 i Jävre, Piteå landsförs (BD).
Johan Erik Flodström f.1795-08-21 i Nyhammar, Ramsberg (T). d.1858-05-26 i Jävre, Piteå landsförs (BD).
Brita Kajsa Flodström f.1798-07-05 i Nyhammar, Ramsberg (T). d.1873-01-31 i Storkåge, Skellefteå landsförs (AC).
Karl Fredrik Flodström f.1804.


Källor

1)genvagar.nu