Personakt

48772 Henrik Larsson Oravainen

Hövding för Torneåbirkarlar på 1540-talet. Blev ca 59 år.

Född:omkring 1500 Oravainensaari, Nedre Vojakkala (BD) 1)
Död:mellan 1556 och 1560 Övre Vojakkala (BD) 1)

Barn med 48773 NN Karlsdotter Bure

Barn:
24386 Josef Henriksson Alatalo (1541 - 1600)

Noteringar

DEN YNGRE SLÄKTEN POROMAA (Erik Kousu)
Husbonde på Ala-Oravainen (Alatalo) gård i Nedre Vojakkala 1539-56. Henrik Larsson, som bodde på Oravaisensaari i Nedre Vojakkala och tillhörde släkten Oravainen, var en av de mäktigaste männen i övre Norrland på 1500-talet.

Han var redan under 1540-talet hövding för Torneåbirkarlarna, och sedan Henrik och fogden Olof Anundsson (Tulkki) 1547 med våld hindrat Kemibirkarlarna från att resa till sina lappmarker, blev Henrik kallad att föra sin talan i denna fråga inför den vredgade Gustav Vasa. Henrik Larsson lyckades dock blidka konungen genom att skänka honom 50 ungerska gyllen, och två guldringar, värda 10 ungerska gyllen.

Han motsatte sig konungens maktanspråk över Tornedalen, och fick därför sitta en tid i fängelse. Henrik Larsson ägde 33 kor, och var möjligen gift med en dotter till birkarlen Karl Mosesson i Bureå, som tillhörde den välkända Bureätten.

---------------------------------------------------------------

Mustaparta Henrik Larsson, Oravainen Henrik Larsson)
Han fungerade som hövding för Torneås birkarlar på 1540-talet och tillhörde antagligen en gren av släkten Oravainen. Birkarl och husbonde på Liisa gård (Alagalo gård?) på Oravaisensaari i Neder Vojakkala 1539-1556/1560.
Henrik Larsson var en av de mest bemärkta stormännen i övre Norrland. Hans leverne i Lappmarken var brutalt och ådrog honom flera gånger böter. Till exempel när Henrik Larsson och fogden Tulkki Olof Anundsson 1547 med våld hindrat Kemibirkarlarna från att resa till sina lappmarker, blev Henrik kallad att föra sin talan inför Gustav Vasa. Henrik Larsson lyckades blidka konungen genom att skänka honom 50 ungerska gyllen, och två guldringar, värda 10 ungerska gyllen. (Kon. Gustav I:s reg. Del 18, s.707. Del 22, s.211-212. Del 24, s.424).
Han motsatte sig konungens maktanspråk över Tornedalen, och fick därför sitta en tid i fängelse.
Henrik Larsson ägde 33 kor, och skattade för 80 lass äng; hans gård, belägen på den bördiga Oravaisensaari, var en av de största i Norrland. I jordeboken för 1543 skattade han 448 penningar för sin gård (Erik Johansson Kuoksu)Barn:
1. Josef (Alatalo) k. 1560-96. Birkarl, fogde i Torne lappmark, husbonde på Alatalo gård i Nedre Vojakkala.
2. Lars (Palo) k. 1580-1629. Birkarl, fogde i Torne lappmark, sedan i Kemi lappmark, husbonde på Alatalo i Nedre Vojakkala. Erhöll 1614 frälse för de tjänster
han gjort kronan.
3. Klemet

*****************
omnämnd 1539-60.


Källor

1)Erik Kouksu