Personakt Antavla

2930 Johan Nicolai Nilsson Lång (Lang)

Kyrkoherde. Blev ca 71 år.

Far:5860 Nils

Född:omkring 1590 Västerbotten
Bosatt:mellan 1654 och 1661 Råneå (BD) 1)Arbetade som kyrkoherde här dessa år.
Död:1661-04 Rånbyn, Råneå (BD)

Barn med 2931 Karin Mikaelsdotter Burelia (1610? - 1691?)

Barn:
1465 Sissla (Cecilia) Johansdotter (>1633 - 1696)
Johannes Granhammar (1637? - 1687?)
Catharina Granhammar (1637 - 1709)
Jakob Johansson
Mickel Johansson
Nils Johansson (- 1678)

Noteringar

"Johannes Nicolai Lang" Levde i Rånbyn, Råneå (BD).
Härnösands Stifts Herdaminne, Byström m.fl. Råneå socken 1654-1954.

Sist khde i Råneå.
I den kyrkoherdefullmakt, som konung Carl X Gustaf utfärdat för honom 1654 heter det att han i 30 års tid tjänt ss. kapellan i Burträsk och Luleå församlingar.
Född i Västerbotten, inskrefs som stud. i Upsala 29 jan. 1617.
Kapellan i Burträsk 1624, i Nederluleå 1626.
Prosten And. Canuti därst. skrifver till ärkebiskopen 1 jan. 1647, att han hört, att pastor i Norrala i Hälsingland var död, och att hans komm. Johan Nicolai bland andra varit påtänkt till succession.
Det vore visst ett barmhärtighetsverk, att bemälde Johannes kunde komma till en bättre lägenhet, eftersom han under sin 23-åriga tjänstetid som kapellan först i Burträsk, sedan i Luleå förhållit sig som en rättsinnig själasörjare och nu sitter med 9 st. omyndiga barn däraf några söner, hvilkas goda ingenier blifvit försummade, då medel saknats för deras hållande i skola. (Hdmh.)
Lang fick emellertid vänta på befordran, tills han genom Karl X Gustafs fullmakt 2 nov. 1654 utnämndes till första khde i Råneå pastorat. Vid hans tillträde voro prästbordsförhållandena icke ordnade, och då superintend. P. Steuchius höll visitation här 4:de dag Påsk 1655, fanns ännu ej något inventarium anslaget, men socknemännen beviljade nu ett helt mantal eller 8 t:nors utsäde i åker med behörig äng, skog och fiskevatten i Råne-älf och eljest, där pastor önskade. Han skulle emellertid avisera konsist., hvarest det tilldelade kom att ligga. Kyrkoherden, som på grund af ålder och sjukdom år 1657 måste taga sin son Johannes till hjälp, var död i slutet af aug. 1661, ty konsist. sammanträdde i början af sept. för att öfverlägga om den blifvande efterträdaren.
----------------------------------------------------------------------
G. m. Karin Michaelsdotter Byrelia, säkerligen dotter till khde Mich. Laurentii i Burträsk och syster till khde Abrah. Burelius i Ö.-Kalix. Hon lefde ännu 1693.
Af barnen:
Sissla Johansdotter, f. 1636, g. m. Påhl Jacobsson i Orrbyn, Råneå s:n, d. 25/12 1696;
Johannes¹, f. omkr. 1637, kallade sig Granhammar, begärdes af församlingen till efterträdare, men ansågs för ung, d. som brukspred. vid hyttan i Kvickjock 1/7 1687;
Jacob, scholaris i Piteå; 2:ne barn döda i Luleå 1649.


Källor

1)genealogi.se