Personakt Antavla

Broder Froddesen

Fogde. Blev högst 50 år.

Far:Broder Frodde
Mor:Inger (Inge) Hunwards (Hunnards)

Född:1430 Wedingharde, Toftum bei Emmesbüll, Tyskland 1)
Död:1480 Wedingharde, Toftum bei Emmesbüll, Tyskland 1)
Fick adelsbrev:1480-04-09 1)

Barn med ?

Barn:
Frodde Brodersen (1460 - 1519)
Ludde Brodersen (1460 - )

Noteringar

Broder Froddesen var ägare av stamgodset Toftum, beläget omedelbart sydväst om byn Emmelsbøl i Hviding herred, Nordfrisland. Godset bestod då av 10 gårdar och 6 mindre lantbruk, som bland annat var belägna i Toftum, Horsbøl, Dagebøl och Glamsbøl.
Då alla gårdar var belägna i marsksocknar, måste Broder Froddensen enligt en gammal bestämmelse betala 10 mark i koskatt till Lille Tønder Slott.
Namnet på Broder Froddesens hustru är inte känt, men av det material som finns framgår det, att han i sitt äktenskap, förutom två nedan nämna söner, tydligen hade en tredje son, Hans Brodersen, som var häradsfogde i Sønder Gøs härad och som 23 februar 1461 mottog "Privilegienbrief". 1473 skänkte kungen honom och hans hustru Anna, som belöning för, att han inte hade anslutit sig till upproret, de konfiskerade godsen, som hade tilhört Kampen Knudzen i Hattsted marsk, ett platt, mindre bra marskland, omedelbart nordväst om Husum (se Haying Paysen).
1480 fick Broder Froddesen i Husum, av kung Christian I skänkt "friheden sammen med andre riddere og væbnere fra Vort hertugdømme Slesvig med skjold, hjelm og hjelmmærke". Tilldelingen av adelstitel och vapen skedde på grund av det till Broder Froddensen utställda adelsbrevet på grund av "særlig gunst og naade" och som belöning för att ha stöttat kungen och gjort honom tjänster, då greve Gerhard i slutet av 1472 startade ett uppror mot kungen med utgångspunkt i Husum.
Baggrunden till den historien var, att kung Christians bror Gerhard, som från 1466 var ståthållare i Slesvig-Holsten, 1470 reste marskbönderna längs Elbe till uppror. Upproret blev nedslaget, och kungen lät fängsla sin bror, men släppte honom fri efter 3 veckors fångenskap, varefter greve Gerhard åter, 1472, försökte med ett nytt uppror i Slesvig-Holsten. Det upproret blev nedslaget med hård hand, och greven själv tvingades fly, medan hans anhängare blev grymt straffade.


Källor

1)http://www.myheritage.se/