Personakt Antavla

167488 Herman Siliacus Hansson Bagare

Bagare, Kyrkvärd, edsvuren man. Blev ca 61 år.

Far:334976 Lars Hermansson (<1370 - )

Född:omkring 1425 Luleå, Björsbyn (BD) 1)Möjligen född i Stockholm (osäker källa)
Bosatt:omkring 1450 Stockholm (AB) 1)
Död:1486 Pålänge, Nederkalix (BD) 2)

Äktenskap med (- <1447)

Vigsel:omkring 1440 Stockholm (AB) 3)

Barn:
Mårten Hermansson
Thomas Hermansson

Äktenskap med 167489 Catharina Ingesdotter

Vigsel:1447 Stockholm (AB) 3)

Barn:
83744 Jöns (Jönis) Hermansson (1445? - )

Noteringar

Herman Bagare kallas ibland "bottnekarlen" och hade söner i "Norrlanden"
Kallas ofta ”becker” av tyskt ursprung alltså.
Kontakterna melan Stockholm och de gamla birkarla- och landsköpmanna-släkterna i Norrbotten var täta och avspeglas i Stockholms Stads Tänkeböcker.
Den första direkta förbindelsen mellan Stadsholmen och Åsön (Södermalm) hade karaktären av en militär anläggning och var som sådan noggrant övervakad. Nycklarna till tornportarna förvarades av olika borgare som en kommunal förtroendesyssla.
Stockholm hade i mitten på 1400-talet mellan 5000 och 6000 invånare.
Avskrifter av Stockhlms stads tänkeböcker och jordeböcker:
1453 Kvartersmästare och förvaltar stadens svärd i Västra och Norra kvarteret.
1454-1460 Herman Bagare kyrkvärd.
1460 Skattar i Westan mur 2 marker.
1461 hustru Katarina skattar inget innan mur.
1462 och 1463 Herman Bagare skattar i Södra kvarteret 1 marker och 5 öre.
1462 19/12 köpebrev på en Kålgård belägen på Södermalm.
1464 Herman Bagare har nyckel till Inre och Yttre Söderport.
1487 Finns Herman med som en av 5 edsvurna män.
1487 Tänkebok, Herman Bagares efterleverska Kaderina och hennes son Ciliacus lägger ett bud på Mats Nilssons stenhus vid Sankta Nikolausporten
1488 Kaderina Ingesdotter inträdde i St:Örjans spetal.
1488 18/8 Jordabok, Lars Hansson i Björsbyn, som var hustru Kaderinas förskrivna styvson och hans broder på fädernet hetandes Inge Hansson som var förskrivnas hustru Kaderinas egen son med begges fader som hette Hans Larsson i Björsbyn, ....... hustru Kaderina deras moder Hans Larssons efter-leverska kvitt med sin son herr Ciriacus Herman-sson prest och prebendatus i Stockholm, som var Inga Hanssons broder på mödernet för alla de arvdelar där dom här i Stockholm tillfallen är både i löst och fast ........... och därtill ett laxfiske i Torneå som Tydeke Hansson haft i mellanhand i sex år .... som Hans Larsson med hu köpt för 50 marker.
1488 18/8 Tänkebok, Lars Hansson i Björsbyn med sin bror Inge Hansson och krävde deras moder hustru Kaderina, Hans Larssons efterleverska i föreskrivna Björsbyn, som fordom Herman Bagare ägde, alla de arvdelar som dom här i Stockholm tillfallit efter deras fader framlidne fader och broder.
1492 så var Jönis Hermansson från Pulinge närvarande som en av 12 beskedelighe men.
1492 Mer om Jönis Hermansson.

Herman Bagare kallas ibland "bottnekarlen" och hade söner i "Norrlanden"

Herman Bagare flyttade till Stockholm och blev borgare (köpman) och bagare i Nicolai församling., där han 1436 den 20 februari förvärvade borgaren Jösse Kocks stadsgård. Med tiden blev Herman Bagare också kvartermästare och kyrkvärd. Han innehade dessutom nycklarna till Söderport. Herman Bagare var på äldre dar gift med änkan efter en tysk borgare där i Stockholm Katarina Ingesdotter.
Herman hade ett antal fastigheter och råd all låta sönerna utbilda sig till präster. Man kan också se att han levererade mjöl och andra råvaror till rådhusets krog. Han betalar ”skott” 1463 men inte 1464 då han säkerligen var död. Hustru Katarina var ju omgift med Hans Larsson detta år.
Sannolikt var Katarina Herman Bagares andra, eller åtminstone senare hustru., för han hade med henne åtminstone en son, dominus Siliacus, som med tiden blev präst i Stockholm. Som änka flyttade Katarina emellertid upp till makens hemby, Björsbyn, där hon gifte om sig - "konserverades" av den yngre broder Hans Laurensson. Hon levde där åtminstone ännu 1492.


Källor

1)www.petangen.se
  
2)toivonen.se
  
3)Stockholms stads tänkeböcker 1492