Personakt Antavla

19908 Anders Månsson

Birkarl i Rutvik.

Far:39816 Måns Olofsson (1539 - >1619)

Född:mellan 1540 och 1549 1)
Bosatt:Rutvik, Luleå (BD)

Barn med 19909 Anna Knutsdotter

Barn:
9954 Måns Andersson (1590? - <1660)

Noteringar

Biografi:
Levde i Nr.1, Rutvik, Nederluleå (BD). I taxeringen för Älvsborgs lösen av år 1571 är han upptagen såsom den tredje i byn i fråga om förmögenhet: lösegendomen värderades till 905 marker 2 öre. Som jämförelse kan nämnas att 10 marker var värdet på en medelgod häst. (Se Nordberg s701). Anders Månssons sålunda taxerade egendom var mer än fem gånger så stor som medeltalet för Luleå socken, och denna socken var bland de främsta i landet (Nordberg a.a. s164f, samt bilaga 4). För Älvsborgs lösen utgav han 1/10 av detta värde (90 marker 4 1/2 öre).
Den redovisade egendomen var följande:
Silver:140 lod, penningar:100 marker,koppar:4 lb, mässing: 16 marker, Tenn: 2,5 lb, kor: 11 st, kvigor om 3 år: 3 st, kvigor om 2 år: 3 st, får: 15 st, getter: 3 st, svin: 1 st, hästar: 2 st för 26 marker.

År 1585 dömdes Anders Månsson till 20 markers böter för slagsmål med Henrik Ersson i Rutvik , som tillfogats blodsår i ansiktet och lyte.


Källor

1)Hausa